Tốt nghiệp
Danh sách Hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp (học kỳ 2 năm học 2015-2016)
08/05/2016
Các Đồ án tốt nghiệp (ĐATN) học kỳ 2 năm học 2015-2016 sẽ được đánh giá theo 5 hội đồng như sau
Thông báo lịch thi và bảo vệ tốt nghiệp năm học 2015-2016
27/04/2016
Khoa CNTT - Viện ĐH Mở HN thông báo lịch thi và bảo vệ tốt nghiệp năm học 2015-2016 như sau:
Thông báo họp sinh viên chuẩn bị công tác bảo vệ Đồ án, thi các Chuyên đề tốt nghiệp học kỳ 2 năm 2015-2016
19/04/2016
Khoa CNTT Thông báo họp sinh viên chuẩn bị công tác bảo vệ Đồ án Tốt nghiệp học kỳ 2 năm 2015-2016 như sau:
Thông báo tổ chức seminar đánh giá chuyên môn đồ án Tốt nghiệp (lần 2) thuộc bộ môn HTTT (IS)
19/04/2016
Bộ môn Hệ thống thông tin thông báo lịch seminar đánh giá chuyên môn đồ án tốt nghiệp (lần 2) HK2 năm học 2015-2016 như sau:
Thông báo v/v Tổ chức seminar đánh giá chuyên môn đồ án tốt nghiệp (lần 2) cho những sinh viên chưa được thông qua trong đợt seminar các ngày 04, 05, 06/04/2016 (Bộ môn CNPM)
12/04/2016
Bộ môn công nghệ phần mềm thông báo v/v Tổ chức seminar đánh giá chuyên môn đồ án tốt nghiệp (lần 2) cho những sinh viên chưa được thông qua trong đợt seminar các ngày 04, 05, 06/04/2016 như sau:
Thông báo kết quả seminar chuyên môn đồ án tốt nghiệp tại các bộ môn phụ trách
12/04/2016
Khoa CNTT thông báo kết quả seminar chuyên môn đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2015-2016 tại các bộ môn phụ trách như sau
Thông báo Lịch seminar đánh giá chuyên môn đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2015-2016 tại bộ môn Mạng và Kỹ thuật máy tính
05/04/2016
Bộ môn Mạng và Kỹ thuật máy tính (NS) thông báo lịch seminar đánh giá chuyên môn đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2015-2016 như sau:
Thông báo Lịch seminar đánh giá chuyên môn đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2015-2016 tại bộ môn CN Đa phương tiện (MT)
05/04/2016
Bộ môn Công nghệ đa phương tiện (MT) thông báo lịch seminar đánh giá chuyên môn đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2015-2016 như sau:
Thông báo Lịch seminar đánh giá chuyên môn đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2015-2016 tại bộ môn HTTT (IS)
05/04/2016
Bộ môn Hệ thống thông tin thông báo lịch seminar đánh giá chuyên môn đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2015-2016 như sau:
Kết quả đánh giá tiến độ Chuyên đề tốt nghiệp lần 3
04/04/2016
Khoa CNTT thông báo Kết quả tiến độ Chuyên đề Tốt nghiệp lần 3 như sau:
Thông báo Lịch seminar đánh giá chuyên môn đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2015-2016 tại bộ môn Công nghệ phần mềm
01/04/2016
Bộ môn Công nghệ phần mềm thông báo lịch seminar đánh giá chuyên môn đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2015-2016 như sau:
Thông báo Lịch trả bằng tốt nghiệp cho sinh viên chưa nhận bằng ngày 13/03/2016
19/03/2016
Khoa CNTT thông báo Lịch trả bằng tốt nghiệp cho sinh viên chưa nhận bằng ngày 13/03/2016 như sau
Lịch nhận kết quả đánh giá tiến độ Đồ án Tốt nghiệp HK2 năm học 2015-2016
16/03/2016
Khoa CNTT thông báo lịch nhận kết quả đánh giá tiến độ Đồ án Tốt nghiệp 2015-2016 lần 1 như sau:
Kết quả đánh giá tiến độ Chuyên đề tốt nghiệp lần 2
15/03/2016
Khoa CNTT thông báo Kết quả tiến độ Chuyên đề Tốt nghiệp lần 2 như sau:
Chương trình lễ trao bằng Tốt nghiệp 13/03/2016
12/03/2016
Khoa CNTT thông báo chương trình lễ trao bằng Tốt nghiệp ngày 13/03/2016 như sau:
Hội đồng kiểm tra tiến độ đồ án HK2 năm 2015-2016
09/03/2016
Khoa Công nghệ Thông tin - Viện ĐH Mở HN thông báo danh sách hội đồng báo cáo tiến độ đồ án tốt nghiệp HK2 năm 2015-2016 như sau:
Kết quả đánh giá tiến độ Chuyên đề Tốt nghiệp lần 1
19/02/2016
Khoa CNTT thông báo Kết quả đánh giá tiến độ Chuyên đề Tốt nghiệp lần 1 như sau:
Thông báo Lịch triển khai seminar đánh giá điều kiện thực hiện đồ án tốt nghiệp (2016.01)
18/01/2016
Khoa CNTT triển khai đánh giá điều kiện chuyên môn thực hiện đồ án tốt nghiệp cho các SV đã được Hội đồng yêu cầu theo lịch như sau
Thông báo v/v Thi cuối khóa các môn Lý luận chính trị năm 2016
12/01/2016
Viện ĐH Mở HN thông báo v/v Tổ chức thi cuối khóa các môn Lý luận chính trị năm 2016 như sau:
Kết quả duyệt Đề cương đề tài Đồ án Tốt nghiệp lần 2 (đợt tháng 12/2015)
11/01/2016
Khoa CNTT thông báo Kết quả duyệt Đề cương đề tài Đồ án Tốt nghiệp lần 2 từ Hội đồng (đồ án tháng 12/2015) như sau: