Tốt nghiệp
Kết quả đánh giá tiến độ Chuyên đề Tốt nghiệp lần 3 năm học 2016
14/11/2016
Khoa CNTT thông báo Kết quả đánh giá tiến độ Chuyên đề Tốt nghiệp lần 3 như sau:
Thông báo Lịch đăng ký seminar đánh giá chuyên môn Đồ án tốt nghiệp tại các bộ môn CNPM, HTTT, M&KTMT
04/11/2016
Các bộ môn Công nghệ phần mềm, Công nghệ đa phương tiện và Mạng & Kỹ thuật máy tính thông báo về việc tổ chức seminar báo cáo chuyên môn tại bộ môn đối với SV làm đồ án tốt nghiệp HK1 năm học 2016-2017:
Kết quả đánh giá tiến độ Chuyên đề Tốt nghiệp lần 2 năm học 2016
17/10/2016
Khoa CNTT thông báo Kết quả đánh giá tiến độ Chuyên đề Tốt nghiệp lần 2 như sau:
Kết quả đánh giá tiến độ Đồ án Tốt nghiệp HK1 năm học 2016
14/10/2016
Khoa trả kết quả đánh giá tại Thư viện (tầng trệt, gặp cô Nguyệt), trong giờ hành chính các ngày 17,18/10/2016. Sinh viên cần mang theo giấy tờ tùy thân để được nhận kết quả.
Thông báo Lịch seminar đánh giá tiến độ Đồ án tốt nghiệp (đợt HK1 năm học 2016-2017)
08/10/2016
Sáng 13/10/2016, khoa CNTT triển khai đánh giá tiến độ Đồ án tốt nghiệp
Thông báo lịch kiểm tra điều kiện chuyên môn đối với sinh viên làm đồ án học kỳ 1 năm học 2016-2017 (lần 2)
05/10/2016
Khoa CNTT thông báo lịch kiểm tra điều kiện chuyên môn lần 2 đối với sinh viên làm đồ án học kỳ 1 năm học 2016-2017
Thông báo quyết định về việc công nhận học sinh, sinh viên đạt Chuẩn đầu ra Năng lực Ngoại ngữ năm 2016
28/09/2016
Viện Đại học Mở HN Thông báo quyết định về việc công nhận học sinh, sinh viên đạt Chuẩn đầu ra Năng lực Ngoại ngữ năm 2016, như sau:
Kết quả đánh giá tiến độ Chuyên đề Tốt nghiệp lần 1 năm học 2016
23/09/2016
Khoa CNTT thông báo Kết quả đánh giá tiến độ Chuyên đề Tốt nghiệp lần 1 như sau:
Thông báo lịch kiểm tra điều kiện chuyên môn đối với SV làm đồ án HK1 năm học 2016-2016 (đã được yêu cầu)
19/09/2016
Thông báo Kết quả đánh giá lần 2 với các đề cương đồ án HK1 năm học 2016-2017 được yêu cầu
31/08/2016
Thông báo số 2 về Lễ trao bằng tốt nghiệp ngày 27/08/2016: Yêu cầu đối với SV nhận bằng và Chương trình Lễ trao bằng
26/08/2016
BTC Lễ trao bằng tốt nghiệp ngày 27/08/2016 thông báo một số yêu cầu và nội dung chương trình như sau
Thông báo kết quả duyệt đề cương đồ án tốt nghiệp HK1 năm học 2016-2017
24/08/2016
Khoa CNTT thông báo kết quả duyệt đề cương đồ án như sau
Thông báo v/v Tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho SV đã được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 06/2016 (TB số 1)
19/08/2016
Ngày 27/08/2016, Khoa CNTT tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho các sinh viên (SV) đã được xét tốt nghiệp đợt tháng 06/2016
Thông báo gia hạn nộp bản cứng đề cương đề tài đồ án tốt nghiệp HK1 năm học 2016-2017
19/08/2016
Do tình hình mưa bão, khoa CNTT thông báo lùi thời hạn nộp đề cương đề tài đồ án tốt nghiệp HK1 năm học 2016-2017 như sau:
Kế hoạch tốt nghiệp HK1 năm học 2016-2017
18/08/2016
Khoa CNTT thông báo kế hoạch tốt nghiệp HK1 năm học 2016-2017 như sau
Thông báo Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng (24/06/2016)
16/08/2016
Khoa CNTT thống báo Quyết định số 297/QĐ-ĐHM của Viện Đại học Mở Hà Nội
Danh sách Hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp (học kỳ 2 năm học 2015-2016)
08/05/2016
Các Đồ án tốt nghiệp (ĐATN) học kỳ 2 năm học 2015-2016 sẽ được đánh giá theo 5 hội đồng như sau
Thông báo lịch thi và bảo vệ tốt nghiệp năm học 2015-2016
27/04/2016
Khoa CNTT - Viện ĐH Mở HN thông báo lịch thi và bảo vệ tốt nghiệp năm học 2015-2016 như sau:
Thông báo họp sinh viên chuẩn bị công tác bảo vệ Đồ án, thi các Chuyên đề tốt nghiệp học kỳ 2 năm 2015-2016
19/04/2016
Khoa CNTT Thông báo họp sinh viên chuẩn bị công tác bảo vệ Đồ án Tốt nghiệp học kỳ 2 năm 2015-2016 như sau:
Thông báo tổ chức seminar đánh giá chuyên môn đồ án Tốt nghiệp (lần 2) thuộc bộ môn HTTT (IS)
19/04/2016
Bộ môn Hệ thống thông tin thông báo lịch seminar đánh giá chuyên môn đồ án tốt nghiệp (lần 2) HK2 năm học 2015-2016 như sau: