Tốt nghiệp
Thông báo Quyết định 393, 394 về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2018
17/04/2018
Viện Đại học Mở Hà Nội đã ban hành 2 quyết định số 393/QĐ-ĐHM và 394/QĐ-ĐHM ngày 2/3/2018 về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 3/2018, như sau:
Thông báo triển khai kiểm tra chuyên môn lần 2 đối với SV làm chuyên đề tốt nghiệp bị chậm tiến độ học kỳ 2 năm học 2017-2018
11/04/2018
Thông báo họp sinh viên chuẩn bị công tác bảo vệ đồ án, thi tốt nghiệp kì II năm học 2017-2018
09/04/2018
Thực hiện Kế hoạch đào tạo HK2 năm học 2017-2018 Khoa CNTT thông báo thời gian và địa điểm họp sinh viên chuẩn bị công tác bảo vệ đồ án, thi tốt nghiệp như sau:
Kết quả kiểm tra chuyên môn của SV làm Chuyên đề tốt nghiệp bị chậm tiến độ HK2 năm học 2017-2018
04/04/2018
Khoa CNTT thông báo Kết quả kiểm tra chuyên môn đối với SV làm Chuyên đề bị chậm tiến độ (lần 1) và Lịch kiểm tra lần 2 như sau:
Thông báo Lịch kiểm tra điều kiện chuyên môn đối với Sinh viên làm CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP bị chậm tiến độ (Thông báo số 2)
26/03/2018
Bộ môn Công nghệ phần mềm thông báo lịch seminar đánh giá chuyên môn đồ án tốt nghiệp HK 2 năm học 2017-2018
21/03/2018
Bộ môn Công nghệ đa phương tiện, Bộ môn Hệ thống thông tin thông báo lịch seminar đánh giá chuyên môn đồ án tốt nghiệp HK 2 năm học 2017-2018
20/03/2018
Thông báo lần 2 về việc đăng ký kiểm tra chuyên môn SV làm chuyên đề tốt nghiệp bị chậm tiến độ HK2 năm học 2017-2018
17/03/2018
Lịch và danh sách thi chuẩn đầu ra năng lựcngoại ngữ đợt 1 năm 2018
13/03/2018
Khoa thông báo Lịch và danh sách phòng thi Chuẩn đầu ra năng lực Ngoại ngữ - đợt 1 năm 2018, như sau: (lưu ý: danh sách thi được dán tại bảng tin Khoa, sau khi Khoa nhận được từ nhà trường)
Thông báo Lịch đăng ký seminar đánh giá chuyên môn Đồ án tốt nghiệp đợt HK2 năm học 2017-2018
12/03/2018
Kết quả tiến độ Đồ án và tiến độ Chuyên đề Tốt nghiệp HK2 năm học 2017-2018
05/03/2018
Khoa thông báo các kết quả kiểm tra tiến độ: - Thực hiện đồ án TN - Thực hiện chuyên đề TN của SV trong HK2 năm học 2017-2018, như sau:
Thông báo triển khai kiểm tra chuyên môn đối với SV chuyên đề tốt nghiệp bị chậm tiến độ học kỳ 2 năm học 2017-2018
02/03/2018
Thông báo Kế hoạch đăng ký dự thi chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ đợt 1 năm 2018
27/02/2018
Kết quả kiểm tra điều kiện chuyên môn lần 2 đối với sinh viên làm đồ án học kỳ 2 năm học 2017-2018
27/02/2018
Kế hoạch, Hội đồng kiểm tra tiến độ đồ án cho SV trong HK2 năm học 2017-2018
26/02/2018
Khoa CNTT thông báo Kế hoạch, Danh sách SV thuộc từng hội đồng kiểm tra tiến độ đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2017-2018, như sau:
Thông báo lịch kiểm tra điều kiện chuyên môn lần 2 đối với sinh viên làm đồ án học kỳ 2 năm học 2017-2018
29/01/2018
Thông báo Lễ trao bằng tốt nghiệp Đại học ngành CNTT năm học 2017-2018
23/01/2018
Khoa CNTT thông báo tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp Đại học sinh viên năm học 2017 - 2018 (đợt xét Tháng 11/2017) như sau:
Kết quả kiểm tra điều kiện chuyên môn SV làm đồ án tốt nghiệp HK 2 năm học 2017-2018
22/01/2018
Thông báo lịch kiểm tra điều kiện chuyên môn đối với SV làm đồ án HK2 năm học 2017-2018
14/01/2018
Thông báo, kết quả duyệt đề tài đồ án TN học kỳ 2 năm học 2017-2018
08/01/2018
(Số: 12/TB-KHĐT)