Tốt nghiệp
Thông báo Lịch seminar đánh giá tiến độ Đồ án tốt nghiệp (đợt HK1 năm học 2016-2017)
08/10/2016
Sáng 13/10/2016, khoa CNTT triển khai đánh giá tiến độ Đồ án tốt nghiệp
Thông báo lịch kiểm tra điều kiện chuyên môn đối với sinh viên làm đồ án học kỳ 1 năm học 2016-2017 (lần 2)
05/10/2016
Khoa CNTT thông báo lịch kiểm tra điều kiện chuyên môn lần 2 đối với sinh viên làm đồ án học kỳ 1 năm học 2016-2017
Thông báo quyết định về việc công nhận học sinh, sinh viên đạt Chuẩn đầu ra Năng lực Ngoại ngữ năm 2016
28/09/2016
Viện Đại học Mở HN Thông báo quyết định về việc công nhận học sinh, sinh viên đạt Chuẩn đầu ra Năng lực Ngoại ngữ năm 2016, như sau:
Kết quả đánh giá tiến độ Chuyên đề Tốt nghiệp lần 1 năm học 2016
23/09/2016
Khoa CNTT thông báo Kết quả đánh giá tiến độ Chuyên đề Tốt nghiệp lần 1 như sau:
Thông báo lịch kiểm tra điều kiện chuyên môn đối với SV làm đồ án HK1 năm học 2016-2016 (đã được yêu cầu)
19/09/2016
Thông báo Kết quả đánh giá lần 2 với các đề cương đồ án HK1 năm học 2016-2017 được yêu cầu
31/08/2016
Thông báo số 2 về Lễ trao bằng tốt nghiệp ngày 27/08/2016: Yêu cầu đối với SV nhận bằng và Chương trình Lễ trao bằng
26/08/2016
BTC Lễ trao bằng tốt nghiệp ngày 27/08/2016 thông báo một số yêu cầu và nội dung chương trình như sau
Thông báo kết quả duyệt đề cương đồ án tốt nghiệp HK1 năm học 2016-2017
24/08/2016
Khoa CNTT thông báo kết quả duyệt đề cương đồ án như sau
Thông báo v/v Tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho SV đã được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 06/2016 (TB số 1)
19/08/2016
Ngày 27/08/2016, Khoa CNTT tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho các sinh viên (SV) đã được xét tốt nghiệp đợt tháng 06/2016
Thông báo gia hạn nộp bản cứng đề cương đề tài đồ án tốt nghiệp HK1 năm học 2016-2017
19/08/2016
Do tình hình mưa bão, khoa CNTT thông báo lùi thời hạn nộp đề cương đề tài đồ án tốt nghiệp HK1 năm học 2016-2017 như sau:
Kế hoạch tốt nghiệp HK1 năm học 2016-2017
18/08/2016
Khoa CNTT thông báo kế hoạch tốt nghiệp HK1 năm học 2016-2017 như sau
Thông báo Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng (24/06/2016)
16/08/2016
Khoa CNTT thống báo Quyết định số 297/QĐ-ĐHM của Viện Đại học Mở Hà Nội
Danh sách Hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp (học kỳ 2 năm học 2015-2016)
08/05/2016
Các Đồ án tốt nghiệp (ĐATN) học kỳ 2 năm học 2015-2016 sẽ được đánh giá theo 5 hội đồng như sau
Thông báo lịch thi và bảo vệ tốt nghiệp năm học 2015-2016
27/04/2016
Khoa CNTT - Viện ĐH Mở HN thông báo lịch thi và bảo vệ tốt nghiệp năm học 2015-2016 như sau:
Thông báo họp sinh viên chuẩn bị công tác bảo vệ Đồ án, thi các Chuyên đề tốt nghiệp học kỳ 2 năm 2015-2016
19/04/2016
Khoa CNTT Thông báo họp sinh viên chuẩn bị công tác bảo vệ Đồ án Tốt nghiệp học kỳ 2 năm 2015-2016 như sau:
Thông báo tổ chức seminar đánh giá chuyên môn đồ án Tốt nghiệp (lần 2) thuộc bộ môn HTTT (IS)
19/04/2016
Bộ môn Hệ thống thông tin thông báo lịch seminar đánh giá chuyên môn đồ án tốt nghiệp (lần 2) HK2 năm học 2015-2016 như sau:
Thông báo v/v Tổ chức seminar đánh giá chuyên môn đồ án tốt nghiệp (lần 2) cho những sinh viên chưa được thông qua trong đợt seminar các ngày 04, 05, 06/04/2016 (Bộ môn CNPM)
12/04/2016
Bộ môn công nghệ phần mềm thông báo v/v Tổ chức seminar đánh giá chuyên môn đồ án tốt nghiệp (lần 2) cho những sinh viên chưa được thông qua trong đợt seminar các ngày 04, 05, 06/04/2016 như sau:
Thông báo kết quả seminar chuyên môn đồ án tốt nghiệp tại các bộ môn phụ trách
12/04/2016
Khoa CNTT thông báo kết quả seminar chuyên môn đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2015-2016 tại các bộ môn phụ trách như sau
Thông báo Lịch seminar đánh giá chuyên môn đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2015-2016 tại bộ môn Mạng và Kỹ thuật máy tính
05/04/2016
Bộ môn Mạng và Kỹ thuật máy tính (NS) thông báo lịch seminar đánh giá chuyên môn đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2015-2016 như sau:
Thông báo Lịch seminar đánh giá chuyên môn đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2015-2016 tại bộ môn CN Đa phương tiện (MT)
05/04/2016
Bộ môn Công nghệ đa phương tiện (MT) thông báo lịch seminar đánh giá chuyên môn đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2015-2016 như sau: