Tốt nghiệp
Thông báo v/v Tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp Đại học (đợt xét tốt nghiệp tháng 10/2015)
26/12/2015
Ngày 09/01/2016, khoa CNTT tổ chức Trao bằng tốt nghiệp đại học cho các SV đã được xét tốt nghiệp trong tháng 10/2015
Thông báo Kế hoạch tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2015 - 2016
23/12/2015
Khoa Công nghệ Thông tin thông báo kế hoạch thực hiện đồ án và chuyên đề tốt nghiệp cho sinh viên ĐH, CĐ học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 như sau:
Lịch thi và bảo vệ đồ án tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng (học kỳ 1 năm học 2015-2016)
12/12/2015
Ngày 17, 18/12/2015, khoa CNTT tổ chức Lễ bảo vệ Đồ án và thi tốt nghiệp bậc Đại học, Cao đẳng
Danh sách Hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp (học kỳ 1 năm học 2015-2016)
12/12/2015
Các Đồ án tốt nghiệp (ĐATN) (học kỳ 1 năm học 2015-2016) sẽ được đánh giá theo 5 hội đồng như sau
Kết quả Seminar đánh giá chuyên môn (lần 2) cho Sinh viên làm đồ án do bộ môn Công nghệ phần mềm phụ trách
04/12/2015
Qua lần đánh giá thứ 2, bộ môn Công nghệ phần mềm (CNPM) thông qua về chuyên môn phần thực hiện đề tài cho 13/17 sinh viên
Thông báo Họp sinh viên trước bảo vệ Đồ án và thi Tốt nghiệp (HK1 năm học 2015-2016)
04/12/2015
Khoa CNTT thông báo họp sinh viên trước bảo vệ Đồ án và thi Tốt nghiệp theo lịch như sau:
Bộ môn Công nghệ phần mềm (CNPM) thông báo v/v Triển khai đánh giá lần 2 với các SV đã được yêu cầu "Báo cáo lại"
25/11/2015
Các SV làm đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm 2015-2016 do bộ môn CNPM phụ trách, có kết quả seminar đánh giá chuyên môn lần 1 cấp bộ môn là "báo cáo lại" sẽ được đánh giá lần 2 như sau:
Thông báo trả kết quả seminar đánh giá chuyên môn cho SV làm đồ án tốt nghiệp (đợt 1 năm 2015-2016) do bộ môn Công nghệ phần mềm phụ trách
25/11/2015
(Bộ môn Công nghệ phần mềm thông báo trả kết quả (biên bản, sổ theo dõi, ...) cho SV trong giờ hành chính ngày 26, 27/11/2015.
Thông báo kết quả seminar đánh giá chuyên môn của sinh viên làm Đồ án Tốt nghiệp (đợt 1 năm 2015-2016)
25/11/2015
Khoa CNTT thông báo kết quả Báo cáo chuyên môn của sinh viên làm đồ án tốt nghiệp như sau:
Thông báo kết quả đánh giá tiến độ (lần 3) các Chuyên đề tốt nghiệp
25/11/2015
Khoa CNTT thông báo kết quả đánh giá tiến độ (lần 3) các chuyên đề tốt nghiệp HK1 năm học 2015-2016 như sau:
Thông báo v/v Triển khai Seminar đánh giá chuyên môn đồ án tại bộ môn phụ trách (HK1 - năm học 2015-2016)
07/11/2015
Thực hiện Kế hoạch tốt nghiệp kỳ 1 năm học 2015-2016, để triển khai Seminar đánh giá chuyên môn đồ án, sinh viên cần thực hiện các yêu cầu sau:
Thông báo v/v Triển khai seminar đánh giá điều kiện thực hiện đồ án tốt nghiệp (lần 2)
29/10/2015
Những sinh viên chưa đạt trong Seminar đánh giá điều kiện thực hiện Đồ án tốt nghiệp cần đăng ký dự Seminar lần 2 theo lịch sau:
Thông báo kết quả đánh giá tiến độ (lần 2) các Chuyên đề tốt nghiệp (HK1 2015-2016)
29/10/2015
Khoa CNTT thông báo Kết quả thực hiện tiến độ chuyên đề tốt nghiệp lần 2 như sau:
Thông báo v/v Trả kết quả Seminar đánh giá tiến độ đồ án tốt nghiệp (10/2015)
27/10/2015
Hiện đã có kết quả đánh giá tiến độ đồ án, khoa CNTT thông báo:
Thông báo v/v Triển khai Seminar kiểm tra tiến độ đồ án (HK1 - năm học 2015-2016)
23/10/2015
13:00 ngày 24/10/2015, khoa CNTT tiến hành đánh giá tiến độ thực hiện đồ án tốt nghiệp với các đồ án đăng ký học kỳ 1 năm học 2015-2016
Thông báo v/v Triển khai seminar đánh giá điều kiện thực hiện đồ án tốt nghiệp
09/10/2015
Khoa CNTT triển khai đánh giá điều kiện chuyên môn thực hiện đồ án tốt nghiệp cho các SV đã được Hội đồng yêu cầu
Thông báo V/v đăng ký thi chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ đợt 3 năm 2015
07/10/2015
Khoa CNTT thông báo tiếp nhận đăng ký dự thi Chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ đợt 3 năm 2015 trong các ngày 30/10 và 02/11
Thông báo kết quả đánh giá tiến độ (lần 1) các Chuyên đề tốt nghiệp
03/10/2015
Khoa CNTT thông báo kết quả đánh giá tiến độ các chuyên đề tốt nghiệp HK1 năm học 2015-2016 như sau:
Thông báo Kết quả duyệt đăng ký Đề tài Đồ án tốt nghiệp đợt tháng 9/2015(bổ sung)
23/09/2015
Khoa CNTT thông báo kết quả duyệt đăng ký Đề tài Đồ án Tốt nghiệp (bổ sung) như sau:
Thông báo Lịch trả bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng từ 21/09 đến 30/09
21/09/2015
Từ 21/09 đến 30/09, khoa CNTT trả bằng tốt nghiệp tại CS2 cho những SV đã có quyết định công nhận tốt nghiệp.