Tốt nghiệp
Thông báo Quyết định 3983/QĐ-ĐHM và DS sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2018
23/11/2018
Thông báo triển khai kiểm tra chuyên môn đối với SV làm chuyên đề tốt nghiệp chưa đạt tiến độ học kỳ 1 năm học 2018-2019
06/10/2018
Kết quả thi chuẩn đầu ra NLNN đợt 2 (tháng 8) năm 2018
02/10/2018
Đã có quyết định của nhà trường về kết quả thi chuẩn đầu ra NLNN đợt 2 (tháng 8) năm 2018, chi tiết như sau:
Kết quả kiểm tra tiến độ chuyên đề tốt nghiệp HK1 năm học 2018-2019
28/09/2018
Khoa CNTT thông báo kết quả kiểm tra tiến độ thực hiện Chuyên đề TN của SV trong HK1 năm học 2018-2019, như sau:
Thông báo v/v Xét công nhận tốt nghiệp Đại học đợt tháng 10/2018
25/09/2018
Quyết định về việc ban hành quy định tổ chức đào tạo đồ án và chuyên đề tốt nghiệp (từ năm học 2018-2019)
07/09/2018
Khoa thông báo Quyết định của Viện về việc ban hành Quy định tổ chức đào tạo đồ án và chuyên đề tốt nghiệp, áp dụng từ năm học 2018-2019, như sau:
Thông báo kết quả duyệt đồ án tốt nghiệp HK1 năm học 2018-2019
25/08/2018
Kế hoạch đào tạo và một số hoạt động HK1 năm học 2018-2019 (cập nhật 08/11)
02/08/2018
Khoa CNTT thông báo Kế hoạch đào tạo và một số hoạt động HK1 năm học 2018-2019 như sau:
Thông báo Kế hoạch đăng ký dự thi Chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ đợt 2 năm 2018
23/07/2018
Thông báo Quyết định 1979 v/v Công nhận sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2018
05/07/2018
Viện Đại học Mở Hà Nội đã ban hành quyết định số 1979/QĐ-ĐHM ngày 12/6/2018 về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2018, như sau:
Thông báo về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2018
09/05/2018
Kết quả thi chuẩn đầu ra NLNN đợt 1 - tháng 3 năm 2018
08/05/2018
Kế hoạch Hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2017-2018
23/04/2018
Thông báo về Lễ trao bằng tốt nghiệp Đại học sinh viên năm học 2017 - 2018 (đợt xét Tháng 03/2018)
18/04/2018
Khoa CNTT thông báo tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp Đại học sinh viên năm học 2017 - 2018 (đợt xét Tháng 03/2018)
Thông báo Quyết định 393, 394 về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2018
17/04/2018
Viện Đại học Mở Hà Nội đã ban hành 2 quyết định số 393/QĐ-ĐHM và 394/QĐ-ĐHM ngày 2/3/2018 về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 3/2018, như sau:
Thông báo triển khai kiểm tra chuyên môn lần 2 đối với SV làm chuyên đề tốt nghiệp bị chậm tiến độ học kỳ 2 năm học 2017-2018
11/04/2018
Thông báo họp sinh viên chuẩn bị công tác bảo vệ đồ án, thi tốt nghiệp kì II năm học 2017-2018
09/04/2018
Thực hiện Kế hoạch đào tạo HK2 năm học 2017-2018 Khoa CNTT thông báo thời gian và địa điểm họp sinh viên chuẩn bị công tác bảo vệ đồ án, thi tốt nghiệp như sau:
Kết quả kiểm tra chuyên môn của SV làm Chuyên đề tốt nghiệp bị chậm tiến độ HK2 năm học 2017-2018
04/04/2018
Khoa CNTT thông báo Kết quả kiểm tra chuyên môn đối với SV làm Chuyên đề bị chậm tiến độ (lần 1) và Lịch kiểm tra lần 2 như sau:
Thông báo Lịch kiểm tra điều kiện chuyên môn đối với Sinh viên làm CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP bị chậm tiến độ (Thông báo số 2)
26/03/2018
Bộ môn Công nghệ phần mềm thông báo lịch seminar đánh giá chuyên môn đồ án tốt nghiệp HK 2 năm học 2017-2018
21/03/2018