Tốt nghiệp
Thông báo gia hạn nộp hồ sơ xin xét tốt nghiệp đợt 12/2015
Thông báo v/v Tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp Đại học (đợt xét tốt nghiệp tháng 10/2015)
Ngày 09/01/2016, khoa CNTT tổ chức Trao bằng tốt nghiệp đại học cho các SV đã được xét tốt nghiệp trong tháng 10/2015
Yêu cầu đối với Hồ sơ Xét công nhận tốt nghiệp
Để được xét công nhận tốt nghiệp, sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo cần nộp một bộ hồ sơ theo yêu cầu và theo lịch học kỳ.
Thông báo Kế hoạch tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2015 - 2016
Khoa Công nghệ Thông tin thông báo kế hoạch thực hiện đồ án và chuyên đề tốt nghiệp cho sinh viên ĐH, CĐ học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 như sau:
Lịch thi và bảo vệ đồ án tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng (học kỳ 1 năm học 2015-2016)
Ngày 17, 18/12/2015, khoa CNTT tổ chức Lễ bảo vệ Đồ án và thi tốt nghiệp bậc Đại học, Cao đẳng
Danh sách Hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp (học kỳ 1 năm học 2015-2016)
Các Đồ án tốt nghiệp (ĐATN) (học kỳ 1 năm học 2015-2016) sẽ được đánh giá theo 5 hội đồng như sau
Kết quả Seminar đánh giá chuyên môn (lần 2) cho Sinh viên làm đồ án do bộ môn Công nghệ phần mềm phụ trách
Qua lần đánh giá thứ 2, bộ môn Công nghệ phần mềm (CNPM) thông qua về chuyên môn phần thực hiện đề tài cho 13/17 sinh viên
Thông báo Họp sinh viên trước bảo vệ Đồ án và thi Tốt nghiệp (HK1 năm học 2015-2016)
Khoa CNTT thông báo họp sinh viên trước bảo vệ Đồ án và thi Tốt nghiệp theo lịch như sau:
Bộ môn Công nghệ phần mềm (CNPM) thông báo v/v Triển khai đánh giá lần 2 với các SV đã được yêu cầu "Báo cáo lại"
Các SV làm đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm 2015-2016 do bộ môn CNPM phụ trách, có kết quả seminar đánh giá chuyên môn lần 1 cấp bộ môn là "báo cáo lại" sẽ được đánh giá lần 2 như sau:
Thông báo trả kết quả seminar đánh giá chuyên môn cho SV làm đồ án tốt nghiệp (đợt 1 năm 2015-2016) do bộ môn Công nghệ phần mềm phụ trách
(Bộ môn Công nghệ phần mềm thông báo trả kết quả (biên bản, sổ theo dõi, ...) cho SV trong giờ hành chính ngày 26, 27/11/2015.
Thông báo kết quả seminar đánh giá chuyên môn của sinh viên làm Đồ án Tốt nghiệp (đợt 1 năm 2015-2016)
Khoa CNTT thông báo kết quả Báo cáo chuyên môn của sinh viên làm đồ án tốt nghiệp như sau:
Thông báo kết quả đánh giá tiến độ (lần 3) các Chuyên đề tốt nghiệp
Khoa CNTT thông báo kết quả đánh giá tiến độ (lần 3) các chuyên đề tốt nghiệp HK1 năm học 2015-2016 như sau:
Thông báo v/v Triển khai Seminar đánh giá chuyên môn đồ án tại bộ môn phụ trách (HK1 - năm học 2015-2016)
Thực hiện Kế hoạch tốt nghiệp kỳ 1 năm học 2015-2016, để triển khai Seminar đánh giá chuyên môn đồ án, sinh viên cần thực hiện các yêu cầu sau:
Thông báo v/v Triển khai seminar đánh giá điều kiện thực hiện đồ án tốt nghiệp (lần 2)
Những sinh viên chưa đạt trong Seminar đánh giá điều kiện thực hiện Đồ án tốt nghiệp cần đăng ký dự Seminar lần 2 theo lịch sau:
Thông báo kết quả đánh giá tiến độ (lần 2) các Chuyên đề tốt nghiệp (HK1 2015-2016)
Khoa CNTT thông báo Kết quả thực hiện tiến độ chuyên đề tốt nghiệp lần 2 như sau:
Thông báo v/v Trả kết quả Seminar đánh giá tiến độ đồ án tốt nghiệp (10/2015)
Hiện đã có kết quả đánh giá tiến độ đồ án, khoa CNTT thông báo:
Thông báo v/v Triển khai Seminar kiểm tra tiến độ đồ án (HK1 - năm học 2015-2016)
13:00 ngày 24/10/2015, khoa CNTT tiến hành đánh giá tiến độ thực hiện đồ án tốt nghiệp với các đồ án đăng ký học kỳ 1 năm học 2015-2016
Thông báo v/v Triển khai seminar đánh giá điều kiện thực hiện đồ án tốt nghiệp
Khoa CNTT triển khai đánh giá điều kiện chuyên môn thực hiện đồ án tốt nghiệp cho các SV đã được Hội đồng yêu cầu
Thông báo V/v đăng ký thi chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ đợt 3 năm 2015
Khoa CNTT thông báo tiếp nhận đăng ký dự thi Chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ đợt 3 năm 2015 trong các ngày 30/10 và 02/11
Thông báo kết quả đánh giá tiến độ (lần 1) các Chuyên đề tốt nghiệp
Khoa CNTT thông báo kết quả đánh giá tiến độ các chuyên đề tốt nghiệp HK1 năm học 2015-2016 như sau: