Tốt nghiệp
Thông báo v/v Tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho SV đã được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 06/2016 (TB số 1)
Ngày 27/08/2016, Khoa CNTT tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho các sinh viên (SV) đã được xét tốt nghiệp đợt tháng 06/2016
Thông báo gia hạn nộp bản cứng đề cương đề tài đồ án tốt nghiệp HK1 năm học 2016-2017
Do tình hình mưa bão, khoa CNTT thông báo lùi thời hạn nộp đề cương đề tài đồ án tốt nghiệp HK1 năm học 2016-2017 như sau:
Kế hoạch tốt nghiệp HK1 năm học 2016-2017
Khoa CNTT thông báo kế hoạch tốt nghiệp HK1 năm học 2016-2017 như sau
Thông báo Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng (24/06/2016)
Khoa CNTT thống báo Quyết định số 297/QĐ-ĐHM của Viện Đại học Mở Hà Nội
Danh sách Hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp (học kỳ 2 năm học 2015-2016)
Các Đồ án tốt nghiệp (ĐATN) học kỳ 2 năm học 2015-2016 sẽ được đánh giá theo 5 hội đồng như sau
Thông báo lịch thi và bảo vệ tốt nghiệp năm học 2015-2016
Khoa CNTT - Viện ĐH Mở HN thông báo lịch thi và bảo vệ tốt nghiệp năm học 2015-2016 như sau:
Thông báo họp sinh viên chuẩn bị công tác bảo vệ Đồ án, thi các Chuyên đề tốt nghiệp học kỳ 2 năm 2015-2016
Khoa CNTT Thông báo họp sinh viên chuẩn bị công tác bảo vệ Đồ án Tốt nghiệp học kỳ 2 năm 2015-2016 như sau:
Thông báo tổ chức seminar đánh giá chuyên môn đồ án Tốt nghiệp (lần 2) thuộc bộ môn HTTT (IS)
Bộ môn Hệ thống thông tin thông báo lịch seminar đánh giá chuyên môn đồ án tốt nghiệp (lần 2) HK2 năm học 2015-2016 như sau:
Thông báo v/v Tổ chức seminar đánh giá chuyên môn đồ án tốt nghiệp (lần 2) cho những sinh viên chưa được thông qua trong đợt seminar các ngày 04, 05, 06/04/2016 (Bộ môn CNPM)
Bộ môn công nghệ phần mềm thông báo v/v Tổ chức seminar đánh giá chuyên môn đồ án tốt nghiệp (lần 2) cho những sinh viên chưa được thông qua trong đợt seminar các ngày 04, 05, 06/04/2016 như sau:
Thông báo kết quả seminar chuyên môn đồ án tốt nghiệp tại các bộ môn phụ trách
Khoa CNTT thông báo kết quả seminar chuyên môn đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2015-2016 tại các bộ môn phụ trách như sau
Thông báo Lịch seminar đánh giá chuyên môn đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2015-2016 tại bộ môn Mạng và Kỹ thuật máy tính
Bộ môn Mạng và Kỹ thuật máy tính (NS) thông báo lịch seminar đánh giá chuyên môn đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2015-2016 như sau:
Thông báo Lịch seminar đánh giá chuyên môn đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2015-2016 tại bộ môn CN Đa phương tiện (MT)
Bộ môn Công nghệ đa phương tiện (MT) thông báo lịch seminar đánh giá chuyên môn đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2015-2016 như sau:
Thông báo Lịch seminar đánh giá chuyên môn đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2015-2016 tại bộ môn HTTT (IS)
Bộ môn Hệ thống thông tin thông báo lịch seminar đánh giá chuyên môn đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2015-2016 như sau:
Kết quả đánh giá tiến độ Chuyên đề tốt nghiệp lần 3
Khoa CNTT thông báo Kết quả tiến độ Chuyên đề Tốt nghiệp lần 3 như sau:
Thông báo Lịch seminar đánh giá chuyên môn đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2015-2016 tại bộ môn Công nghệ phần mềm
Bộ môn Công nghệ phần mềm thông báo lịch seminar đánh giá chuyên môn đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2015-2016 như sau:
Thông báo Lịch trả bằng tốt nghiệp cho sinh viên chưa nhận bằng ngày 13/03/2016
Khoa CNTT thông báo Lịch trả bằng tốt nghiệp cho sinh viên chưa nhận bằng ngày 13/03/2016 như sau
Lịch nhận kết quả đánh giá tiến độ Đồ án Tốt nghiệp HK2 năm học 2015-2016
Khoa CNTT thông báo lịch nhận kết quả đánh giá tiến độ Đồ án Tốt nghiệp 2015-2016 lần 1 như sau:
Kết quả đánh giá tiến độ Chuyên đề tốt nghiệp lần 2
Khoa CNTT thông báo Kết quả tiến độ Chuyên đề Tốt nghiệp lần 2 như sau:
Chương trình lễ trao bằng Tốt nghiệp 13/03/2016
Khoa CNTT thông báo chương trình lễ trao bằng Tốt nghiệp ngày 13/03/2016 như sau:
Hội đồng kiểm tra tiến độ đồ án HK2 năm 2015-2016
Khoa Công nghệ Thông tin - Viện ĐH Mở HN thông báo danh sách hội đồng báo cáo tiến độ đồ án tốt nghiệp HK2 năm 2015-2016 như sau: