Tốt nghiệp
Thông báo v/v Công nhận SV hoàn thành chương trình Tuần sinh hoạt công dân năm 2014-2015
Khoa CNTT thông báo danh sách công nhận SV hoàn thành chương trình Tuần sinh hoạt công dân năm 2014-2015 như sau:
Thông báo Kết quả kiểm tra tiến độ đồ án lần 1 và thay đổi lịch kiểm tra tiến độ lần 2
Lịch kiểm tra tiến độ lần 2 có thay đổi so với kế hoạch tốt nghiệp cho sinh viên khoá 0011B đã công bố
Danh sách hội đồng kiểm tra tiến độ đồ án lần 1 cho sinh viên khóa 2011-2015
Khoa CNTT thông báo danh sách hội đồng kiểm tra Đồ án lần 1 cho sinh viên khóa 2011-2015 như sau:
Thông báo kết quả duyệt Đồ án tốt nghiệp khóa 2011 - 2015 đợt 2
Có 121 sinh viên được duyệt và 01 sinh viên không được duyệt làm Đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm 2015. Các SV đăng kí theo nhóm cần nộp thêm bản phân công.
Một điểm 10 tuyệt đối, 31 sinh viên khoá 0011B đã hoàn thành Đồ án và Chuyên đề tốt nghiệp
Sớm 1 học kì so với chương trình đào tạo được thiết kế, những sinh viên đầu tiên của khoá 0011B - khoá đầu tiên được đào tạo theo học chế tín chỉ tại khoa CNTT, đã bảo vệ thành công Đồ án và các chuyên đề tốt nghiệp của mình.
Danh sách GV được khoa CNTT giới thiệu hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp đợt học kì 2 năm học 2014-2015
Sinh viên có nguyện vọng làm đồ án tốt nghiệp liên lạc với giảng viên để được tư vấn đề tài và đăng kí theo mẫu sau
Thông báo v/v Về việc chuẩn bị hồ sơ tốt nghiệp đợt tháng 1 năm 2015
Trước khi tốt nghiệp, sinh viên cần hoàn thành Hồ sơ tốt nghiệp
Thông báo V/v Tổ chức thi và Bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho sinh viên các hệ
Đợt thi và bảo vệ tốt nghiệp tháng 1/2015 này sẽ có những sinh viên theo học ngành Công nghệ Thông tin tại khoa CNTT theo học chế Tín chỉ thi và bảo vệ tốt nghiệp sớm trước 1 học kì so với chương trình đào tạo đã thiết kế.
Qui trình xử lý đăng kí các lớp Chuyên đề tốt nghiệp, Đồ án tốt nghiệp trên hệ thống CTMS
Các lớp Chuyên đề tốt nghiệp, Đồ án tốt nghiệp cho phép sinh viên đăng kí thông qua hệ thống CTMS theo các tiêu chí như sau
Thông báo v/v Thay đổi lịch nộp Quyển báo cáo Chuyên đề tốt nghiệp
Lịch nộp báo cáo Chuyên đề tốt nghiệp được chuyển tới ngày 29/12/2014
Thông báo v/v kết quả kiểm tra tiến độ Đồ án lần 2
Khoa CNTT thông báo kết quả kiểm tra tiến độ Đồ án lần 2 như sau:
Thông báo v/v chuẩn bị tốt nghiệp cho SV làm Đồ án & CĐTN
Khoa CNTT thông báo kế hoạch chuẩn bị Tốt nghiệp cho sinh viên là Đồ án và Chuyên đề tốt nghiệp như sau:
Quyết định và danh sách sinh viên thi đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ đợt tháng 11/2014
Khoa CNTT có 91 sinh viên thi đạt, 30 sinh viên chưa đạt trong đợt thi này.
Thông báo Lịch nhận đề tài Chuyên đề tốt nghiệp tháng 11/2014
Nhằm tạo điều kiện cho các sinh viên 0711B theo kịp tiến độ đã định trong chương trình đào tạo đồng thời xem xét đơn đề nghị thực hiện Chuyên đề tốt nghiệp của một số sinh viên 0011B đủ điều kiện.
Thông báo v/v kiểm tra tiến độ đồ án lần 2 và kết quả kiểm tra lần 1.
Khoa CNTT thông báo lịch kiểm tra tiến độ đồ án lần 2 cho sinh viên khóa 2011-2015 như sau:
Thông báo v/v Hủy kế hoạch triển khai Chuyên đề TN (CĐTN) cho đợt tháng 1/2015
Căn cứ số lượng sinh viên đăng kí làm Chuyên đề Tốt nghiệp cho đợt tháng 1/2015.
Thông báo v/v Triển khai Chuyên đề TN (CĐTN) cho sinh viên nhập học năm 2011
Theo kế hoạch tổ chức tốt nghiệp (sớm) cho những sinh viên học theo học chế Tín chỉ đủ điều kiện, khoa CNTT thông báo tổ chức cho SV năm cuối nhận chuyên đề tốt nghiệp như sau:
Danh sách Hội đồng test đồ án lần 1 cho sinh viên khóa 2011-2015
Khoa CNTT thông báo danh sách Hội đồng test đồ án lần 1 cho sinh viên khóa 2011-2015 như sau:
Danh sách sinh viên làm đồ án tốt nghiệp năm 2014
Khoa CNTT thông báo danh sách sinh viên làm đồ án tốt nghiệp năm 2014:
Thông báo Lịch trả bằng Tốt nghiệp Đại học (cho sinh viên chưa nhận bằng vào ngày 27/09/2014)
Khoa CNTT thông báo lịch trả bằng Tốt nghiệp Đại học cho sinh viên chưa nhận bằng ngày 27/09/2014 như sau: