Kết quả tìm kiếm
Thông báo v/v Điều chỉnh các lớp tín chỉ HK2 năm học 2017-2018 (số 2)
29/12/2017
Căn cứ kết quả đăng ký các lớp tín chỉ đến hết 29/12/2017
Thông báo v/v Điều chỉnh các lớp tín chỉ HK2 năm học 2017-2018 (số 1)
28/12/2017
Căn cứ kết quả đăng ký các lớp tín chỉ đến hết 27/12/2017
Thông báo v/v Triển khai đăng ký lớp tín chỉ HK2 năm học 2017-2018
22/12/2017
Thông báo v/v Điều chỉnh các lớp tín chỉ HK1 năm học 2017-2018
19/08/2017
Căn cứ kết quả đăng ký tín chỉ đến hết 10:00 ngày 18/08/2017, khoa CNTT thông báo:
Thông báo v/v Triển khai đăng ký lớp tín chỉ HK1 năm học 2017-2018
16/08/2017
Thông báo điều chỉnh các lớp tín chỉ HK3 năm học 2016-2017
24/05/2017
Căn cứ kết quả đăng ký tín chỉ đến hết 10:00 ngày 24/05/2017, khoa CNTT thông báo điều chỉnh một số lớp tín chỉ như sau
Thông báo v/v Triển khai đăng ký lớp tín chỉ HK3 năm học 2016-2017
21/05/2017
Thông báo v/v Điều chỉnh một số lớp tín chỉ HK2 năm học 2016-2017 (TB số 3)
14/01/2017
Căn cứ đề nghị của Bộ môn Cơ sở phụ trách các môn Toán rời rạc, Tiếng Anh cơ bản 1 và để đảm bảo quyền học tập của sinh viên đã có đăng ký được phê duyệt, khoa CNTT thông báo:
Thông báo v/v Điều chỉnh một số lớp tín chỉ HK2 năm học 2016-2017 (TB số 2)
25/12/2016
Căn cứ kết quả đăng ký và điều chỉnh đăng ký tín chỉ đến hết 17:00 ngày 24/12/2016, khoa CNTT thông báo:
Thông báo v/v Điều chỉnh một số lớp tín chỉ HK2 năm học 2016-2017 (TB số 1)
22/12/2016
Căn cứ kết quả đăng ký tín chỉ đến hết 17:00 ngày 22/12/2016, khoa CNTT thông báo một số điều chỉnh như sau:
Thông báo v/v Điều chỉnh một số lớp tín chỉ HK1 năm học 2016-2017 (TB số 5)
16/09/2016
Căn cứ kết quả đăng ký tín chỉ đến hết đợt đăng ký (14/09/2016), khoa CNTT thông báo kết quả duyệt đăng ký và một số điều chỉnh như sau:
Thông báo v/v Điều chỉnh một số lớp tín chỉ HK1 năm học 2016-2017 (TB số 1)
19/08/2016
Căn cứ kết quả đăng ký tín chỉ đến 15:00 ngày 19/08/2016, khoa CNTT thông báo một số điều chỉnh như sau
Thông báo một số nội dung lưu ý trong đợt đăng ký tín chỉ HK1 năm học 2016-2017
14/08/2016
Khoa CNTT thông báo một số nội dung lưu ý trong đợt đăng ký tín chỉ HK1 năm học 2016-2017 như sau
Thông báo v/v Điều chỉnh một số lớp tín chỉ HK2 năm học 2015-2016 (TB số 4)
16/01/2016
Thông báo v/v thay đổi GV ở 2 lớp Giải tích 2
Thông báo v/v Điều chỉnh đăng ký tín chỉ HK2 năm học 2015-2016 (TB số 2)
07/01/2016
Căn cứ số liệu đăng ký tín chỉ đến 07/01/2016, khoa CNTT thông báo
Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Thông tin (sửa đổi tháng 8 năm 2015)
05/09/2015
Sau 4 năm vận hành đào tạo theo học chế tín chỉ với chương trình đào tạo ngành Công nghệ Thông tin, Viện ĐH Mở HN đã phê chuẩn sửa đổi chương trình đào tạo mới, áp dụng từ khoá học 2015-2019, ngành CNTT
Một điểm 10 tuyệt đối, 31 sinh viên khoá 0011B đã hoàn thành Đồ án và Chuyên đề tốt nghiệp
12/01/2015
Sớm 1 học kì so với chương trình đào tạo được thiết kế, những sinh viên đầu tiên của khoá 0011B - khoá đầu tiên được đào tạo theo học chế tín chỉ tại khoa CNTT, đã bảo vệ thành công Đồ án và các chuyên đề tốt nghiệp của mình.
Thông báo v/v Mở bổ sung một số lớp tín chỉ cho HK1 năm học 2014-2015
04/09/2014
Căn cứ số liệu đăng kí tín chỉ học kì 1 năm học 2014-2015 và đề nghị của các Cố vấn học tập, khoa CNTT thông báo mở thêm một số lớp tín chỉ như sau
Một số vấn đề cần lưu ý trong đợt Đăng ký lớp tín chỉ Học kì 1 năm học 2014-2015
24/08/2014
Đợt đăng ký tín chỉ học kì 1 năm học 2014-2015 có một số vấn đề cần lưu ý như sau:
[Tuyển sinh 2014] Lịch và hướng dẫn nhập học vào Viện ĐH Mở HN
17/08/2014
Thông tin mới được Hội đồng tuyển sinh Viện ĐH Mở HN công bố tại website tuyensinh.hou.edu.vn