Tin đào tạo
Thông báo v/v Tổ chức học lại, thi lại lần 3 SHCDSV giữa khóa, cuối khóa năm 2020
08/07/2020
Khoa Công nghệ Thông tin thông báo về việc tổ chức học lại, thi lại lần 3 Sinh hoạt chính trị, công dân - sinh viên giữa khóa, cuối khóa cho sinh viên như sau:
Thông báo Quy đinh mức thu học phí năm học 2020-2021 (ban hành kèm theo QĐ số 2340/QĐ-ĐHM ngày 2 tháng 7 năm 2020)
06/07/2020
Thông báo Quy đinh mức thu học phí năm học 2020-2021 (ban hành kèm theo QĐ số 2340/QĐ-ĐHM ngày 2 tháng 7 năm 2020)
Thông báo (số 3) điều chỉnh các lớp tín chỉ Giai đoạn 2 HK3 năm học 2019 - 2020
02/07/2020
Xét đề nghị của Bộ môn Công nghệ phần mềm, Khoa CNTT thông báo (số 3) điều chỉnh một số lớp tín chỉ Giai đoạn 2 - HK3 năm học 2019-2020 như sau:
Thông báo thu học phí giai đoạn 2 kỳ 3 năm học 2019-2020
29/06/2020
Thông báo (số 2) điều chỉnh một số lớp tín chỉ Giai đoạn 2 - HK3 năm học 2019-2020
25/06/2020
Căn cứ kết quả đăng ký đến hết 16:00 ngày 25/06, Xét đề nghị của Bộ môn Cơ sở,
Thông báo v/v Điều chỉnh đăng ký các lớp tín chỉ Giai đoạn 2 - HK3 năm học 2019-2020
24/06/2020
Căn cứ kết quả đăng ký đến hết 16:00 ngày 24/06,Khoa CNTT thông báo một số điều chỉnh với các lớp tín chỉ Giai đoạn 2 - HK3 năm học 2019-2020 như sau:
Kết quả thi Chuẩn đầu ra NLNN đợt thi tháng 5 năm 2020
24/06/2020
Kết quả thi Chuẩn đầu ra NLNN đợt thi tháng 6 năm 2020
Thông báo v/v Triển khai giai đoạn 2 HK3 năm học 2019-2020
22/06/2020
Căn cứ kế hoạch HK3 năm học 2019-2020 (đã công bố),
Lịch thi và danh sách thi lại SHCDSV cuối khóa năm 2020
16/06/2020
Thông báo v/v Hoàn thiện thủ tục dự thi trực tuyến các môn HK2 năm học 2019-2020
16/06/2020
Thông báo v/v Tổ chức học lại SHCDSV cuối khóa năm 2020
12/06/2020
Thông báo v/v Tổ chức thi lại SHCDSV cuối khóa năm 2020
08/06/2020
Thông báo Lịch đón SV đi học GDQP (đợt T6/2020) & danh sách phân xe
03/06/2020
Lịch thi và danh sách phòng thi Chuẩn đầu ra NL ngoại ngữ đợt 1 năm 2020
29/05/2020
Thông báo v/v Khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên đợt 4 học kỳ II năm học 2019 -2020
26/05/2020
Thực hiện công tác phối hợp thường kỳ giữa khoa CNTT và phòng Khảo thí & Quản lý Chất lượng - Trường Đại học Mở Hà Nội;
Thông báo v/v Thu học phí kỳ 3 năm học 2019-2020
21/05/2020
Thông báo thu học phí kỳ 3 năm học 2019-2020
Thông báo đăng ký học môn GDQP và GDTC đợt tháng 6 năm 2020
20/05/2020
Thông báo thu học phí GDQP và GDTC đợt tháng 6 năm 2020
20/05/2020
Thông báo hoàn thiện thủ tục công nhận kết quả Thi các chuyên đề và Bảo vệ đồ án tốt nghiệp HK2 năm 2019-2020
19/05/2020
Thông báo v/v Nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt tháng 6-2020
19/05/2020