Tin đào tạo
Kết quả duyệt đề tài (lần 1) và phân công GVHD đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2021-2022
30/12/2021
Khoa thông báo kết quả duyệt đề tài (lần 1) và phân công GV hướng dẫn đồ án TN cho SV thực hiện trong HK2 năm học 2021-2022, như sau:
Thông báo Kế hoạch Đào tạo và một số hoạt động HK2, 3 năm học 2021-2022
15/12/2021
cập nhật ngày 18/05/2022
Thông báo Danh sách thi, Lịch thi Đợt 2 các môn Tiếng Anh cơ bản - học kỳ 1 năm học 2021-2022 (theo hình thức trực tuyến)
10/12/2021
Ban thư ký Hội đồng thi kết thúc học phần (HK 1 năm học 2021-2022) Trường ĐH Mở HN thông báo Danh sách, Lịch thi Đợt 2 các môn Tiếng Anh cơ bản 1,2,3 - HK1 năm học 2021-2022, như sau:
Thông báo Danh sách thi, Lịch thi Đợt 2 các môn Lý luận chính trị - học kỳ 1 năm học 2021-2022 (theo hình thức trực tuyến)
10/12/2021
Ban thư ký Hội đồng thi kết thúc học phần HK 1 năm học 2021-2022 Trường ĐH Mở HN thông báo Danh sách, Lịch thi Đợt 2 các môn LLCT - HK1 năm học 2021-2022, như sau:
Thông báo v/v Tổ chức kỳ thi “OLYMPIC TIN HỌC SINH VIÊN KHOA CNTT 2021”
05/12/2021
OLYMPIC TIN HỌC SINH VIÊN (OLP) là kỳ thi hàng năm dành cho sinh viên CNTT trên cả nước và có sự tham gia từ các sinh viên của các quốc gia khác.
Thông báo Hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp HK1 năm học 2021-2022
01/12/2021
Khoa thông báo Thời gian, địa điểm và Danh sách SV Hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp HK1 năm học 2021-2022, như sau:
Thông báo thu học phí giai đoạn 2 kỳ 1 năm học 2021-2022
26/11/2021
Tổ Kế hoạch -Tài chính khoa CNTT thông báo thu học phí giai đoạn 2 HK1 năm học 2021-2022
Thông báo v/v triển khai họp lớp và đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên học kỳ 1 năm học 2021 - 2022
24/11/2021
Thực hiện kế hoạch về việc họp lớp và xét công nhận kết quả học Khoa Công nghệ Thông tin thông báo lịch họp lớp và xét KQRL của các lớp HK1 năm học 2021-2021 như sau:
Kết quả phân công GV phản biện đồ án tốt nghiệp HK1 năm học 2021-2022
24/11/2021
Thông báo v/v Tổ chức Seminar Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ CNTT tháng 11/2021
23/11/2021
Đề chuẩn bị đăng ký bảo vệ luận văn tốt nghiệp thạc sĩ CNTT, các học viên cao học sẽ thực hiện buổi báo cáo chuyên môn về các nội dung trong luận văn tại Khoa CNTT - Trường ĐH Mở Hà Nội.
Thông báo thay đổi giờ thi Môn Chủ nghĩa xã hội - HK1 năm học 2021-2022
19/11/2021
Thông báo từ Ban thư ký Hội đồng thi kết thúc học phần các môn LLCT - HK 1 năm học 2021-2022 Trường ĐH Mở HN:
Thông báo Danh sách SV, Lịch thi, Phòng thi (theo hình thức trực tuyến) các môn Lý luận chính trị - Thi vào học kỳ 1 năm học 2021-2022
15/11/2021
Ban thư ký Hội đồng thi kết thúc học phần HK 1 năm học 2021-2022 Trường ĐH Mở HN thông báo DANH SÁCH VÀ LỊCH THI CÁC MÔN LLCT (Nguyên lý, ĐLCM, LS Đảng CSVN, Triết học, KTCT, CNXH, TTHCM) HK1 năm học 2021-2022, như sau:
Thông báo Danh sách SV, Phòng thi, Thời gian làm bài điều kiện, Thời gian thi...(theo hình thức trực tuyến) các môn Tiếng Anh cơ bản - Thi vào học kỳ 1 năm học 2021-2022
14/11/2021
Ban thư ký Hội đồng thi kết thúc học phần (HK 1 năm học 2021-2022) Trường ĐH Mở HN thông báo:
Thông báo đánh giá chuyên môn đồ án Bộ môn mạng & KT Máy tính học kỳ 1, năm học 2021-2022
10/11/2021
Báo cáo tiến độ chuyên môn đồ án
Thông báo QĐ số 5037/QĐ-ĐHM và Danh sách SV được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2021
09/11/2021
Thông báo v/v học GDTC (3 tín chỉ) cho khoá 1910A
05/11/2021
Khoa CNTT thông báo về lớp GDTC (3tc) năm 2021 như sau:
Thông báo v/v Đăng ký lớp tín chỉ Giai đoạn 2 HK1 năm học 2021-2022
11/10/2021
Khoa CNTT thông báo triển khai giai đoạn 2 HK1 năm học 2021-2022 như sau:
Danh sách lớp hành chính khóa 2110A
29/09/2021
Danh sách lớp hành chính khóa 2021 - 2025
Thông báo v/v Nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 3 (tháng 9 - 2021)
28/09/2021
Tổ Kế hoạch đào tạo thông báo quy trình nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp tới các sinh viên hệ Chính quy đã hoàn thành CTĐT, có đủ điều kiện xét tốt nghiệp theo quy định và có nguyện vọng được xét tốt nghiệp vào đợt 3 năm 2021 (tháng 9 - 2021), cụ thể như sau:
Thông báo các quyết Cảnh báo, Đình chỉ, Thôi học đối với SV từ HK 1 năm học 2021-2022
16/09/2021