Tin đào tạo
Phân công phòng thi và danh sách sinh viên dự thi chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ đợt 2 năm 2016
12/08/2016
Danh sach sinh viên dự thi chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ đợt 2 năm 2016 như sau:
Thông báo Kế hoạch đào tạo HK1 năm học 2016-2017
10/08/2016
Khoa CNTT thông báo Kế hoạch đào tạo HK1 năm học 2016-2017 như sau
Kế hoạch giảng dạy môn giáo dục thể chất năm học 2016 - 2017
10/08/2016
Trung tâm Giáo dục thể chất và Quốc phòng an ninh thông báo kế hoạch giảng dạy môn Giáo dục thể chất năm học 2016 - 2017 như sau:
Thông báo lịch thi và Nội dung ôn tập chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ đợt 2 năm 2016
09/08/2016
Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo lịch thi và chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ đợt 2 năm học 2016 như sau:
Thông báo xét tuyển đại học chính quy năm 2016
01/08/2016
Viện ĐH Mở HN thông báo xét tuyển đại học chính quy năm 2016(Đợt 1) như sau:
Thông báo V/v đăng ký thi năng lực Ngoại ngữ cho sinh viên hệ chính quy đợt 2 năm 2016
29/07/2016
Khoa CNTT Thông báo đăng ký thi năng lực Ngoại ngữ cho sinh viên hệ chính quy đợt 2 năm 2016 như sau:
Quyết định mức thu học phí năm học 2016 - 2017
29/07/2016
Khoa CNTT - Viện ĐH Mở HN thông báo Quyết định về mức thu học phí năm học 2016-2017 như sau:
Thông báo về việc Tổ chức thi kết thúc học phần Tiếng Anh cơ bản 1,2,3 học kỳ 3 năm học 2015 - 2016
29/07/2016
Khoa CNTT thông báo về việc Tổ chức thi kết thúc học phần Tiếng Anh cơ bản 1,2,3 học kỳ 3 năm học 2015 - 2016 như sau:
Thông báo v/v Thu học phí HK3 năm học 2015-2016 (lần 2)
12/07/2016
Thông báo v/v Thu học phí học kỳ 3 năm học 2015 - 2016
04/06/2016
Khoa Công nghệ Thông tin - Viện ĐH Mở HN thông báo thu học phí học kỳ 3 năm học 2015 - 2016 như sau:
Thông báo Kết quả duyệt đăng ký tín chỉ HK3 năm học 2015-2016
02/06/2016
Căn cứ số liệu đăng ký tín chỉ đến hết đợt điều chỉnh (30/05-02/06/2016), khoa CNTT thông báo
Thông báo v/v Điều chỉnh một số lớp tín chỉ HK3 năm học 2015-2016 (TB số 1)
29/05/2016
Căn cứ kết quả đăng ký tín chỉ tính đến hết 09:00 ngày 29/05/2016, Khoa CNTT thông báo một số nội dung như sau
Thông báo v/v Triển khai đăng ký lớp tín chỉ HK3 năm học 2015-2016
25/05/2016
Danh sách sinh viên không hoàn thành nhiệm vụ tham gia Đối thoại cấp Lớp và cấp Khoa năm 2016
16/05/2016
Khoa CNTT thông báo danh sách sinh viên không hoàn thành nghĩa vụ tham dự Đối thoại cấp Lớp và cấp Khoa năm 2016.
Thông báo v/v Tổ chức Tuần sinh hoạt Công dân - Sinh viên năm học 2015 - 2016
14/05/2016
Thực hiện kế hoạch số 67/KH-ĐHM ngày 04 tháng 05 năm 2016 của Viện Đại học Mở Hà Nội về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt Công dân – Sinh viên năm học 2015 - 2016” cho sinh viên cuối khóa hệ chính quy:
Danh sách Hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp (học kỳ 2 năm học 2015-2016)
08/05/2016
Các Đồ án tốt nghiệp (ĐATN) học kỳ 2 năm học 2015-2016 sẽ được đánh giá theo 5 hội đồng như sau
Kết quả thi Chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ đợt thi ngày 19-3-2016
07/05/2016
Khoa CNTT thông báo Kết quả thi Chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ đợt thi ngày 19-3-2016 như sau:
Hướng dẫn v/v hoàn thiện hồ sơ đối tượng được hưởng chế độ chính sách theo Nghị định 86/2015
05/05/2016
Khoa CNTT - Viện ĐH Mở HN hướng dẫn v/v hoàn thiện hồ sơ đối tượng được hưởng chế độ chính sách theo Nghị định 86/2015 như sau:
Thông báo lịch thi và bảo vệ tốt nghiệp năm học 2015-2016
27/04/2016
Khoa CNTT - Viện ĐH Mở HN thông báo lịch thi và bảo vệ tốt nghiệp năm học 2015-2016 như sau:
Danh sách sinh viên chưa nộp học phí học kỳ 2 năm học 2015-2016
25/04/2016
Khoa CNTT-Viện ĐH Mở HN thông báo danh sách sinh viên chưa nộp học phí học kỳ 2 năm học 2015-2016 như sau: