Tin đào tạo
Thông báo v/v Thu học phí học kỳ 2 năm học 2015-2016
12/01/2016
Khoa Công nghệ Thông tin - Viện ĐH Mở HN thông báo thu học phí học kỳ 2 năm học 2015-2016 như sau:
Kết quả duyệt Đề cương đề tài Đồ án Tốt nghiệp lần 2 (đợt tháng 12/2015)
11/01/2016
Khoa CNTT thông báo Kết quả duyệt Đề cương đề tài Đồ án Tốt nghiệp lần 2 từ Hội đồng (đồ án tháng 12/2015) như sau:
Thông báo v/v Điều chỉnh đăng ký tín chỉ HK2 năm học 2015-2016 (TB số 3)
10/01/2016
Kết thúc đợt đăng ký và điều chỉnh đăng ký HK2 năm học 2015-2016, khoa CNTT thông báo:
Thông báo v/v Điều chỉnh đăng ký tín chỉ HK2 năm học 2015-2016 (TB số 2)
07/01/2016
Căn cứ số liệu đăng ký tín chỉ đến 07/01/2016, khoa CNTT thông báo
Thông báo Lùi lịch nhận đề các chuyên đề tốt nghiệp
07/01/2016
Thông báo Danh sách sinh viên và chương trình lễ trao bằng Tốt nghiệp đợt 2 năm 2015-2016
06/01/2016
Do có kế hoạch hội thảo ở Viện ĐH Mở HN vào sáng 09/01 nên buổi Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 2 năm học 2015-2016 chuyển sang 13:00 cùng ngày (09/01/2016) với danh sách sinh viên đã đăng ký và chương trình sơ bộ như sau:
Kết quả duyệt Đề cương đề tài Đồ án Tốt nghiệp (đợt tháng 12/2015)
04/01/2016
Khoa công nghệ thông tin thông báo Kết quả duyệt Đề cương đề tài Đồ án Tốt nghiệp từ Hội đồng (đồ án tháng 12/2015) như sau:
Thông báo v/v Điều chỉnh một số lớp tín chỉ HK2 năm học 2015-2016
31/12/2015
Căn cứ kết quả đăng ký tín chỉ HK2 năm học 2015-2016 tính đến hết ngày 29/12/2015, khoa CNTT thông báo một số điều chỉnh như sau:
Thông báo Kế hoạch tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2015 - 2016
23/12/2015
Khoa Công nghệ Thông tin thông báo kế hoạch thực hiện đồ án và chuyên đề tốt nghiệp cho sinh viên ĐH, CĐ học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 như sau:
Cvăn v/v tổ chức cho sv học GDQP-AN năm học 2015-2016 + Danh sách phân xe
23/12/2015
Căn cứ vào kế hoạch môn GDQP-AN cho sinh viên hệ Đại học Viện Đại học Mở Hà Nội, khoa Công nghệ Thông tin thông báo nội dung như sau:
Thông báo họp triển khai kế hoạch tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2015-2016
16/12/2015
Khoa Công nghệ thông tin thông báo họp triển khai kế hoạch tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2015-2016 như sau:
Quyết định v/v công nhận học viên, sinh viên đạt Chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ thi ngày 14/11/2015 và Danh sách
10/12/2015
Khoa CNTT thông báo quyết định v/v công nhận học viên, sinh viên đạt Chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ thi ngày 14/11/2015 và Danh sách như sau:
Thông báo về trang phục và kinh phí đi học GDQP - AN năm học 2015-2016
08/12/2015
Trung tâm Giáo dục Thể chất-Quốc phòng-An ninh Viện ĐH Mở HN thông báo
Thông báo V/v thu học phí học kỳ 1 năm học 2015-2016 Môn Giáo dục Quốc phòng, Giáo dục Thể chất
08/12/2015
Khoa Công nghệ Thông tin - Viện Đại học Mở Hà Nội thu học phí học kỳ 1 năm học 2015-2016 Môn Giáo dục Quốc phòng, Giáo dục Thể chất như sau:
Thông báo kết quả seminar đánh giá chuyên môn của sinh viên làm Đồ án Tốt nghiệp (đợt 1 năm 2015-2016)
25/11/2015
Khoa CNTT thông báo kết quả Báo cáo chuyên môn của sinh viên làm đồ án tốt nghiệp như sau:
Thông báo kết quả đánh giá tiến độ (lần 3) các Chuyên đề tốt nghiệp
25/11/2015
Khoa CNTT thông báo kết quả đánh giá tiến độ (lần 3) các chuyên đề tốt nghiệp HK1 năm học 2015-2016 như sau:
Thông báo Kế hoạch giảng dạy môn Giáo dục thể chất đợt 3 năm học 2015 - 2016
25/11/2015
Khoa CNTT thông báo kế hoạch giảng dạy môn GDTC đợt 3 năm học 2015-2016 và phân bổ kinh phí môn học GDTC như sau:
Thông báo Danh sách sinh viên còn nợ học phí học kỳ 1 năm học 2015 - 2016
23/11/2015
Khoa CNTT - Viện ĐH Mở HN thông báo danh sách sinh viên còn nợ học phí học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 như sau:
Thông báo v/v Tổ chức seminar đánh giá báo cáo chuyên môn đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm học 2015-2016
14/11/2015
Các bộ môn Công nghệ phần mềm(SE), Hệ thống thông tin(IS), Mạng và Kĩ thuật máy tính(NS) trân trọng thông báo để đông đảo sinh viên và giảng viên được biết và tham dự.
Thông báo Lịch thi + Danh sách sinh viên dự thi Chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ đợt 3 năm 2015
13/11/2015
Khoa CNTT thông báo Lịch thi + Danh sách sinh viên dự thi Chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ đợt 3 năm 2015 như sau: