Tin đào tạo
Quyết định số 440/Q Đ- ĐHM v/v Cho sinh viên thôi học (đợt xét kết quả học tập HK2,3 năm học 2015-2016)
26/01/2017
Thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập trong học kỳ 2 năm học 2016 - 2017
20/01/2017
Bộ phận Thư viện Khoa Công nghệ Thông tin thông báo thu hồ sơ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2016 - 2017
Thông báo v/v Điều chỉnh một số lớp tín chỉ HK2 năm học 2016-2017 (TB số 3)
14/01/2017
Căn cứ đề nghị của Bộ môn Cơ sở phụ trách các môn Toán rời rạc, Tiếng Anh cơ bản 1 và để đảm bảo quyền học tập của sinh viên đã có đăng ký được phê duyệt, khoa CNTT thông báo:
Thông báo v/v Thu học phí học kỳ 2 năm học 2016 - 2017
10/01/2017
Thông báo Họp phổ biến chương trình thực tập tại doanh nghiệp HK2 năm học 2016-2017
30/12/2016
Để tiếp tục triển khai hoạt động gắn kết giữa đào tạo và thực tiễn thông qua việc gửi sinh viên tới thực tập tại các doanh nghiệp CNTT có giám sát của khoa và có tính điểm trong học kì 2 năm học 2016 - 2017
Thông báo v/v Điều chỉnh một số lớp tín chỉ HK2 năm học 2016-2017 (TB số 2)
25/12/2016
Căn cứ kết quả đăng ký và điều chỉnh đăng ký tín chỉ đến hết 17:00 ngày 24/12/2016, khoa CNTT thông báo:
Thông báo quyết định về việc công nhận học viên, sinh viên đạt Chuẩn đầu ra Năng lực Ngoại ngữ (tháng 12/2016)
23/12/2016
Thông báo v/v Điều chỉnh một số lớp tín chỉ HK2 năm học 2016-2017 (TB số 1)
22/12/2016
Căn cứ kết quả đăng ký tín chỉ đến hết 17:00 ngày 22/12/2016, khoa CNTT thông báo một số điều chỉnh như sau:
Kế hoạch đào tạo HK2, HK3 năm học 2016-2017
05/12/2016
Khoa CNTT thông báo Kế hoạch đào tạo HK2, HK3 năm học 2016-2017 như sau:
Thông báo Lịch đưa sinh viên khoa CNTT đi học GDQP, GDTC năm học 2016-2017
04/12/2016
Căn cứ công văn số 04/CV-TTGDTC&QP-AN của Trung tâm Giáo dục thể chất & Quốc phòng An ninh - Viện ĐH Mở HN, khoa CNTT thông báo Lịch đưa sinh viên khoa CNTT đi học GDQP, GDTC năm học 2016-2017 như sau:
Thông báo Lịch thu bảo hiểm y tế bắt buộc đối với học sinh - sinh viên năm học 2016 - 2017
01/12/2016
Thông báo v/v Thu học phí học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 môn Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất
30/11/2016
Khoa CNTT - Viện Đại học Mở HN thông báo lịch thu học phí môn Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 như sau:
Thông báo kế hoạch học Giáo dục quốc phòng - an ninh và kết hợp thể chất năm học 2016 - 2017
30/11/2016
Trung tâm GDTC&QPAN xây dựng kế hoạch đào tạo môn Giáo dục quốc phòng an ninh và kết hợp giáo dục thể chất như sau:
Học bổng năm học 2015-2016
30/11/2016
Khoa thông báo Quyết định và Danh sách các sinh viên được nhận học bổng năm học 2015-2016
Thông báo Lịch thi, Địa điểm thi Chuẩn đầu ra Năng lực Ngoại ngữ (đợt 3 năm 2016)
11/11/2016
Thông báo Trả thẻ sinh viên và thẻ ngân hàng của sinh viên Khóa 1610A
02/11/2016
Thư viện khoa CNTT thông báo trả thẻ sinh viên và thẻ ngân hàng của sinh viên Khóa 1610A, cụ thể như sau:
Thông báo v/v Đăng ký thi năng lực Ngoại ngữ cho sinh viên hệ chính quy đợt 3 năm 2016
20/10/2016
Kết quả đánh giá tiến độ Đồ án Tốt nghiệp HK1 năm học 2016
14/10/2016
Khoa trả kết quả đánh giá tại Thư viện (tầng trệt, gặp cô Nguyệt), trong giờ hành chính các ngày 17,18/10/2016. Sinh viên cần mang theo giấy tờ tùy thân để được nhận kết quả.
Thông báo Lịch seminar đánh giá tiến độ Đồ án tốt nghiệp (đợt HK1 năm học 2016-2017)
08/10/2016
Sáng 13/10/2016, khoa CNTT triển khai đánh giá tiến độ Đồ án tốt nghiệp
Thông báo thu bổ sung học phí học kỳ 1 năm học 2016 - 2017
03/10/2016
Khoa CNTT thông báo lịch thu học phí học bổ sung kỳ 1 năm học 2016-2017 như sau: