Tin đào tạo
Quyết định mức thu học phí năm học 2016 - 2017
29/07/2016
Khoa CNTT - Viện ĐH Mở HN thông báo Quyết định về mức thu học phí năm học 2016-2017 như sau:
Thông báo về việc Tổ chức thi kết thúc học phần Tiếng Anh cơ bản 1,2,3 học kỳ 3 năm học 2015 - 2016
29/07/2016
Khoa CNTT thông báo về việc Tổ chức thi kết thúc học phần Tiếng Anh cơ bản 1,2,3 học kỳ 3 năm học 2015 - 2016 như sau:
Thông báo v/v Thu học phí HK3 năm học 2015-2016 (lần 2)
12/07/2016
Thông báo v/v Thu học phí học kỳ 3 năm học 2015 - 2016
04/06/2016
Khoa Công nghệ Thông tin - Viện ĐH Mở HN thông báo thu học phí học kỳ 3 năm học 2015 - 2016 như sau:
Thông báo Kết quả duyệt đăng ký tín chỉ HK3 năm học 2015-2016
02/06/2016
Căn cứ số liệu đăng ký tín chỉ đến hết đợt điều chỉnh (30/05-02/06/2016), khoa CNTT thông báo
Thông báo v/v Điều chỉnh một số lớp tín chỉ HK3 năm học 2015-2016 (TB số 1)
29/05/2016
Căn cứ kết quả đăng ký tín chỉ tính đến hết 09:00 ngày 29/05/2016, Khoa CNTT thông báo một số nội dung như sau
Thông báo v/v Triển khai đăng ký lớp tín chỉ HK3 năm học 2015-2016
25/05/2016
Danh sách sinh viên không hoàn thành nhiệm vụ tham gia Đối thoại cấp Lớp và cấp Khoa năm 2016
16/05/2016
Khoa CNTT thông báo danh sách sinh viên không hoàn thành nghĩa vụ tham dự Đối thoại cấp Lớp và cấp Khoa năm 2016.
Thông báo v/v Tổ chức Tuần sinh hoạt Công dân - Sinh viên năm học 2015 - 2016
14/05/2016
Thực hiện kế hoạch số 67/KH-ĐHM ngày 04 tháng 05 năm 2016 của Viện Đại học Mở Hà Nội về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt Công dân – Sinh viên năm học 2015 - 2016” cho sinh viên cuối khóa hệ chính quy:
Danh sách Hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp (học kỳ 2 năm học 2015-2016)
08/05/2016
Các Đồ án tốt nghiệp (ĐATN) học kỳ 2 năm học 2015-2016 sẽ được đánh giá theo 5 hội đồng như sau
Kết quả thi Chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ đợt thi ngày 19-3-2016
07/05/2016
Khoa CNTT thông báo Kết quả thi Chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ đợt thi ngày 19-3-2016 như sau:
Hướng dẫn v/v hoàn thiện hồ sơ đối tượng được hưởng chế độ chính sách theo Nghị định 86/2015
05/05/2016
Khoa CNTT - Viện ĐH Mở HN hướng dẫn v/v hoàn thiện hồ sơ đối tượng được hưởng chế độ chính sách theo Nghị định 86/2015 như sau:
Thông báo lịch thi và bảo vệ tốt nghiệp năm học 2015-2016
27/04/2016
Khoa CNTT - Viện ĐH Mở HN thông báo lịch thi và bảo vệ tốt nghiệp năm học 2015-2016 như sau:
Danh sách sinh viên chưa nộp học phí học kỳ 2 năm học 2015-2016
25/04/2016
Khoa CNTT-Viện ĐH Mở HN thông báo danh sách sinh viên chưa nộp học phí học kỳ 2 năm học 2015-2016 như sau:
Kế hoạch tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Viện với sv năm 2016
20/04/2016
Khoa CNTT thông báo kế hoạch tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Viện với sv năm 2016 và hướng dẫn thực hiện như sau:
Kết quả đánh giá tiến độ Chuyên đề tốt nghiệp lần 3
04/04/2016
Khoa CNTT thông báo Kết quả tiến độ Chuyên đề Tốt nghiệp lần 3 như sau:
Thông báo Lịch seminar đánh giá chuyên môn đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2015-2016 tại bộ môn Công nghệ phần mềm
01/04/2016
Bộ môn Công nghệ phần mềm thông báo lịch seminar đánh giá chuyên môn đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2015-2016 như sau:
Thông báo Lịch trả bằng tốt nghiệp cho sinh viên chưa nhận bằng ngày 13/03/2016
19/03/2016
Khoa CNTT thông báo Lịch trả bằng tốt nghiệp cho sinh viên chưa nhận bằng ngày 13/03/2016 như sau
Thông báo lịch thi và danh sách sinh viên dự thi chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ năm 2016 (ngày thi 19/03/2016)
17/03/2016
Khoa CNTT Thông báo lịch thi và danh sách sinh viên dự thi chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ năm 2016 như sau:
Lịch nhận kết quả đánh giá tiến độ Đồ án Tốt nghiệp HK2 năm học 2015-2016
16/03/2016
Khoa CNTT thông báo lịch nhận kết quả đánh giá tiến độ Đồ án Tốt nghiệp 2015-2016 lần 1 như sau: