Tin đào tạo
Thông báo v/v triển khai công tác trả tiền miễn, giảm học phí năm 2015 - 2016
17/08/2015
Khoa Công nghệ Thông tin - Viện ĐH Mở HN thông báo về việc triển khai công tác trả tiền miễn, giảm học phí năm 2015-2016 như sau:
Thông báo họp SV có nguyện vọng làm đồ án và chuyên đề tốt nghiệp
17/08/2015
Để chuẩn bị cho sinh viên có nguyện vọng đăng ký làm đồ án hoặc chuyên đề tốt nghiệp đợt 1 năm học 2015-2016, Khoa sẽ tổ chức họp sinh viên và phổ biến kế hoạch tốt nghiệp như sau:
Lich thi và Danh sách sinh viên dự thi Chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ đợt 2 năm 2015
04/08/2015
Khoa CNTT thông báo lịch thi và danh sách sinh viên dự thi Chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ đợt 2 năm 2015 như sau:
Lịch trực công tác của cố vấn học tập
17/07/2015
Khoa CNTT thông báo lịch trực công tác của cố vấn học tập (thực hiện từ ngày 20/7/2015) như sau:
Thông báo v/v Lấy ý kiến phản hồi của sinh viên kỳ 3 năm học 2014-2015
17/07/2015
Khoa CNTT thông báo thực hiện khảo sát ý kiến của sinh viên về hoạt động dạy và học để không ngừng nâng cao chất lượng, phục vụ lợi ích của người học.
Thông báo v/v Nhận tiền miễn giảm học phí kỳ 2 năm học 2014-2015
15/07/2015
Khoa CNTT thông báo nhận tiền miễn giảm học phí kỳ 2 năm học 2014-2015 như sau:
Kết quả thi Tốt nghiệp Đại học và Cao đẳng tháng 5-2015
06/07/2015
Khoa CNTT thông báo Kết quả thi Tốt nghiệp Đại học và Cao đẳng tháng 5-2015 như sau:
Kết quả thi khảo sát năng lực Tiếng Anh ngày thi 16/5/2015
02/07/2015
Khoa CNTT thông báo Kết quả thi khảo sát năng lực Tiếng Anh ngày thi 16/5/2015 như sau:
Thông báo v/v Thu học phí học kỳ 3 năm học 2014-2015 (lần 2)
29/06/2015
Khoa Công nghệ Thông tin - Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo lịch thu bổ sung học phí học kỳ 3 năm học 2014-2015 như sau:
Thông báo v/v Gia hạn nhận đơn xin chuyển đổi từ sang khoá học theo học chế Tín chỉ đối với SV các khoá 0010B, 0710B trở về trước còn nợ môn
18/06/2015
Để hoàn thiện tiếp chương trình đào tạo và tốt nghiệp, SV còn nợ môn của các khoá học theo niên chế cần nộp đơn xin chuyển sang khoá sau học theo học chế Tín chỉ
Thông báo v/v Điều chỉnh một số lớp tín chỉ học kì 3 năm học 2014-2015 (lần 3)
16/06/2015
Căn cứ số lượng đăng kí tín chỉ của SV đến hết ngày 13/06/2015, khoa CNTT thông báo:
Thông báo v/v Thu học phí kỳ 3 năm học 2014-2015
11/06/2015
Khoa CNTT thông báo lịch thu học phí học kỳ 3 năm 2014-2015 như sau:
Danh sách sinh viên không hoàn thành nhiệm vụ tham gia Đối thoại cấp khoa và cấp trường năm 2015
10/06/2015
Khoa CNTT thông báo danh sách sinh viên không hoàn thành nghĩa vụ khi được cử đi tham dự Đối thoại cấp trường năm 2015.
Thông báo v/v Nộp đơn và hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm 2015
09/06/2015
Ngày 11/06 (15:00-16:30), ngày 12/06 (09:00-11:00) khoa nhận Hồ sơ xin xét công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm 2015 của các SV đã hoàn thành chương trình đào tạo
Thông báo v/v Điều chỉnh một số lớp tín chỉ học kì 3 năm học 2014-2015 (lần 2)
06/06/2015
Căn cứ số lượng đăng kí tín chỉ của SV đến hết ngày 05/06/2015, khoa CNTT thông báo:
Thông báo v/v Họp triển khai kế hoạch thi Chuẩn đầu ra ngoại ngữ đợt 2 năm 2015
06/06/2015
Nhằm giúp sinh viên hiểu rõ tầm quan trọng, cập nhật các thông tin và thực hiện việc đăng kí dự thi chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ B1 của Viện Đại học Mở Hà Nội vào đợt 2 năm 2015
Thông báo v/v Đăng ký dự thi chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ đợt 2 năm 2015
06/06/2015
Sinh viên đã hoàn thành các học phần Tiếng Anh cơ bản 1, 2, 3 là đối tượng có thể đăng kí dự thi năng lực ngoại ngữ đợt 2 năm 2015.
Thông báo v/v Điều chỉnh các lớp tín chỉ HK3 năm học 2014-2015 (lần 1)
04/06/2015
Căn cứ số lượng đăng kí tín chỉ của SV đến hết ngày 03/06/2015, khoa CNTT thông báo:
Sinh viên 0011B đã thi và bảo vệ Tốt nghiệp thành công
31/05/2015
Sau khi các sinh viên diện Thi tốt nghiệp đã hoàn thành các môn thi của mình, ngày 30/05/2015, các sinh viên ưu tú khóa 0011B - Khoa CNTT – Viện Đại học Mở Hà Nội đã bảo vệ đồ án tốt nghiệp đại học của mình.
Thông báo danh sách hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp 5/2015 (chính thức)
29/05/2015
Khoa CNTT thông báo danh sách hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp 05/2015 chính thức như sau: