Tin đào tạo
Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đại học hệ chính quy của Viện ĐH Mở HN
13/01/2016
Quyết định v/v Ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đại học hệ chính quy của Viện ĐH Mở HN như sau:
Thông báo v/v Thi cuối khóa các môn Lý luận chính trị năm 2016
12/01/2016
Viện ĐH Mở HN thông báo v/v Tổ chức thi cuối khóa các môn Lý luận chính trị năm 2016 như sau:
Thông báo v/v Thu học phí học kỳ 2 năm học 2015-2016
12/01/2016
Khoa Công nghệ Thông tin - Viện ĐH Mở HN thông báo thu học phí học kỳ 2 năm học 2015-2016 như sau:
Kết quả duyệt Đề cương đề tài Đồ án Tốt nghiệp lần 2 (đợt tháng 12/2015)
11/01/2016
Khoa CNTT thông báo Kết quả duyệt Đề cương đề tài Đồ án Tốt nghiệp lần 2 từ Hội đồng (đồ án tháng 12/2015) như sau:
Thông báo v/v Điều chỉnh đăng ký tín chỉ HK2 năm học 2015-2016 (TB số 3)
10/01/2016
Kết thúc đợt đăng ký và điều chỉnh đăng ký HK2 năm học 2015-2016, khoa CNTT thông báo:
Thông báo v/v Điều chỉnh đăng ký tín chỉ HK2 năm học 2015-2016 (TB số 2)
07/01/2016
Căn cứ số liệu đăng ký tín chỉ đến 07/01/2016, khoa CNTT thông báo
Thông báo Lùi lịch nhận đề các chuyên đề tốt nghiệp
07/01/2016
Thông báo Danh sách sinh viên và chương trình lễ trao bằng Tốt nghiệp đợt 2 năm 2015-2016
06/01/2016
Do có kế hoạch hội thảo ở Viện ĐH Mở HN vào sáng 09/01 nên buổi Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 2 năm học 2015-2016 chuyển sang 13:00 cùng ngày (09/01/2016) với danh sách sinh viên đã đăng ký và chương trình sơ bộ như sau:
Kết quả duyệt Đề cương đề tài Đồ án Tốt nghiệp (đợt tháng 12/2015)
04/01/2016
Khoa công nghệ thông tin thông báo Kết quả duyệt Đề cương đề tài Đồ án Tốt nghiệp từ Hội đồng (đồ án tháng 12/2015) như sau:
Thông báo v/v Điều chỉnh một số lớp tín chỉ HK2 năm học 2015-2016
31/12/2015
Căn cứ kết quả đăng ký tín chỉ HK2 năm học 2015-2016 tính đến hết ngày 29/12/2015, khoa CNTT thông báo một số điều chỉnh như sau:
Thông báo Kế hoạch tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2015 - 2016
23/12/2015
Khoa Công nghệ Thông tin thông báo kế hoạch thực hiện đồ án và chuyên đề tốt nghiệp cho sinh viên ĐH, CĐ học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 như sau:
Cvăn v/v tổ chức cho sv học GDQP-AN năm học 2015-2016 + Danh sách phân xe
23/12/2015
Căn cứ vào kế hoạch môn GDQP-AN cho sinh viên hệ Đại học Viện Đại học Mở Hà Nội, khoa Công nghệ Thông tin thông báo nội dung như sau:
Thông báo họp triển khai kế hoạch tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2015-2016
16/12/2015
Khoa Công nghệ thông tin thông báo họp triển khai kế hoạch tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2015-2016 như sau:
Quyết định v/v công nhận học viên, sinh viên đạt Chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ thi ngày 14/11/2015 và Danh sách
10/12/2015
Khoa CNTT thông báo quyết định v/v công nhận học viên, sinh viên đạt Chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ thi ngày 14/11/2015 và Danh sách như sau:
Thông báo về trang phục và kinh phí đi học GDQP - AN năm học 2015-2016
08/12/2015
Trung tâm Giáo dục Thể chất-Quốc phòng-An ninh Viện ĐH Mở HN thông báo
Thông báo V/v thu học phí học kỳ 1 năm học 2015-2016 Môn Giáo dục Quốc phòng, Giáo dục Thể chất
08/12/2015
Khoa Công nghệ Thông tin - Viện Đại học Mở Hà Nội thu học phí học kỳ 1 năm học 2015-2016 Môn Giáo dục Quốc phòng, Giáo dục Thể chất như sau:
Thông báo kết quả seminar đánh giá chuyên môn của sinh viên làm Đồ án Tốt nghiệp (đợt 1 năm 2015-2016)
25/11/2015
Khoa CNTT thông báo kết quả Báo cáo chuyên môn của sinh viên làm đồ án tốt nghiệp như sau:
Thông báo kết quả đánh giá tiến độ (lần 3) các Chuyên đề tốt nghiệp
25/11/2015
Khoa CNTT thông báo kết quả đánh giá tiến độ (lần 3) các chuyên đề tốt nghiệp HK1 năm học 2015-2016 như sau:
Thông báo Kế hoạch giảng dạy môn Giáo dục thể chất đợt 3 năm học 2015 - 2016
25/11/2015
Khoa CNTT thông báo kế hoạch giảng dạy môn GDTC đợt 3 năm học 2015-2016 và phân bổ kinh phí môn học GDTC như sau:
Thông báo Danh sách sinh viên còn nợ học phí học kỳ 1 năm học 2015 - 2016
23/11/2015
Khoa CNTT - Viện ĐH Mở HN thông báo danh sách sinh viên còn nợ học phí học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 như sau: