Tin đào tạo
Quyết định công nhận sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập trong học kỳ 2 năm học 2019 - 2020
05/08/2020
Khoa CNTT thông báo quyết định công nhận sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập trong học kỳ 2 năm học 2019 - 2020
Thông báo Hướng dẫn thực hiện các yêu cầu phòng chống dịch bệnh Covid-19 khi tới làm việc, học tập tại khoa CNTT từ 31/07/2020
30/07/2020
Đề nghị cán bộ, giảng viên, sinh viên và khách đến làm việc, học tập tại khoa CNTT tuân thủ hướng dẫn sau để tiếp tục phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới
Thông báo họp lớp xét KQ Rèn luyện HK2+3 năm học 2019-2020
24/07/2020
Thông báo QĐ số 2271/QĐ-ĐHM và Danh sách SV được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2020
20/07/2020
Thông báo v/v Tổ chức thi lại SHCDSV giữa khóa, cuối khóa năm 2020
20/07/2020
Kết quả phúc khảo bài thi HK2 năm học 2019-2020
14/07/2020
Thông báo v/v Tổ chức học lại, thi lại lần 3 SHCDSV giữa khóa, cuối khóa năm 2020
08/07/2020
Khoa Công nghệ Thông tin thông báo về việc tổ chức học lại, thi lại lần 3 Sinh hoạt chính trị, công dân - sinh viên giữa khóa, cuối khóa cho sinh viên như sau:
Thông báo Quy đinh mức thu học phí năm học 2020-2021 (ban hành kèm theo QĐ số 2340/QĐ-ĐHM ngày 2 tháng 7 năm 2020)
06/07/2020
Thông báo Quy đinh mức thu học phí năm học 2020-2021 (ban hành kèm theo QĐ số 2340/QĐ-ĐHM ngày 2 tháng 7 năm 2020)
Thông báo (số 3) điều chỉnh các lớp tín chỉ Giai đoạn 2 HK3 năm học 2019 - 2020
02/07/2020
Xét đề nghị của Bộ môn Công nghệ phần mềm, Khoa CNTT thông báo (số 3) điều chỉnh một số lớp tín chỉ Giai đoạn 2 - HK3 năm học 2019-2020 như sau:
Thông báo thu học phí giai đoạn 2 kỳ 3 năm học 2019-2020
29/06/2020
Thông báo (số 2) điều chỉnh một số lớp tín chỉ Giai đoạn 2 - HK3 năm học 2019-2020
25/06/2020
Căn cứ kết quả đăng ký đến hết 16:00 ngày 25/06, Xét đề nghị của Bộ môn Cơ sở,
Thông báo v/v Điều chỉnh đăng ký các lớp tín chỉ Giai đoạn 2 - HK3 năm học 2019-2020
24/06/2020
Căn cứ kết quả đăng ký đến hết 16:00 ngày 24/06,Khoa CNTT thông báo một số điều chỉnh với các lớp tín chỉ Giai đoạn 2 - HK3 năm học 2019-2020 như sau:
Kết quả thi Chuẩn đầu ra NLNN đợt thi tháng 5 năm 2020
24/06/2020
Kết quả thi Chuẩn đầu ra NLNN đợt thi tháng 6 năm 2020
Thông báo v/v Triển khai giai đoạn 2 HK3 năm học 2019-2020
22/06/2020
Căn cứ kế hoạch HK3 năm học 2019-2020 (đã công bố),
Lịch thi và danh sách thi lại SHCDSV cuối khóa năm 2020
16/06/2020
Thông báo v/v Hoàn thiện thủ tục dự thi trực tuyến các môn HK2 năm học 2019-2020
16/06/2020
Thông báo v/v Tổ chức học lại SHCDSV cuối khóa năm 2020
12/06/2020
Thông báo v/v Tổ chức thi lại SHCDSV cuối khóa năm 2020
08/06/2020
Thông báo Lịch đón SV đi học GDQP (đợt T6/2020) & danh sách phân xe
03/06/2020
Lịch thi và danh sách phòng thi Chuẩn đầu ra NL ngoại ngữ đợt 1 năm 2020
29/05/2020