Tin đào tạo
Thông báo Kế hoạch giảng dạy môn Giáo dục thể chất đợt 3 năm học 2015 - 2016
25/11/2015
Khoa CNTT thông báo kế hoạch giảng dạy môn GDTC đợt 3 năm học 2015-2016 và phân bổ kinh phí môn học GDTC như sau:
Thông báo Danh sách sinh viên còn nợ học phí học kỳ 1 năm học 2015 - 2016
23/11/2015
Khoa CNTT - Viện ĐH Mở HN thông báo danh sách sinh viên còn nợ học phí học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 như sau:
Thông báo v/v Tổ chức seminar đánh giá báo cáo chuyên môn đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm học 2015-2016
14/11/2015
Các bộ môn Công nghệ phần mềm(SE), Hệ thống thông tin(IS), Mạng và Kĩ thuật máy tính(NS) trân trọng thông báo để đông đảo sinh viên và giảng viên được biết và tham dự.
Thông báo Lịch thi + Danh sách sinh viên dự thi Chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ đợt 3 năm 2015
13/11/2015
Khoa CNTT thông báo Lịch thi + Danh sách sinh viên dự thi Chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ đợt 3 năm 2015 như sau:
Thông báo Lịch thi Chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ đợt 3 năm 2015
10/11/2015
Khoa CNTT thông báo Lịch thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh đợt 3 năm 2015 như sau:
Thông báo v/v Triển khai Seminar đánh giá chuyên môn đồ án tại bộ môn phụ trách (HK1 - năm học 2015-2016)
07/11/2015
Thực hiện Kế hoạch tốt nghiệp kỳ 1 năm học 2015-2016, để triển khai Seminar đánh giá chuyên môn đồ án, sinh viên cần thực hiện các yêu cầu sau:
Thông báo v/v Nhận thẻ ngân hàng và khai thông tin tài khoản của sinh viên khóa 1510A để hoàn thiện học phí
28/10/2015
Khoa Công nghệ Thông tin - Viện ĐH Mở HN thông báo v/v nhận thẻ ngân hàng và khai thông tin tài khoản của sinh viên khóa 1510A như sau:
Thông báo v/v Thu học phí học kỳ I năm học 2015 - 2016 (đợt 2)
27/10/2015
Khoa Công nghệ Thông tin - Viện ĐH Mở HN thông báo lịch thu học phí học kỳ I năm học 2015 - 2016 đợt 2 như sau:
Sơ đồ tổ chức của Khoa Công nghệ Thông tin Viện ĐH Mở Hà Nội
27/10/2015
Thông báo v/v Triển khai Seminar kiểm tra tiến độ đồ án (HK1 - năm học 2015-2016)
23/10/2015
13:00 ngày 24/10/2015, khoa CNTT tiến hành đánh giá tiến độ thực hiện đồ án tốt nghiệp với các đồ án đăng ký học kỳ 1 năm học 2015-2016
Thông báo v/v Triển khai seminar đánh giá điều kiện thực hiện đồ án tốt nghiệp
09/10/2015
Khoa CNTT triển khai đánh giá điều kiện chuyên môn thực hiện đồ án tốt nghiệp cho các SV đã được Hội đồng yêu cầu
Thông báo danh sách sinh viên bị cảnh cáo từ học kỳ II,III năm học 2014 - 2015
08/10/2015
Danh sách sinh viên bị cảnh cáo từ học kỳ II,III năm học 2014 - 2015.
Thông báo danh sách sinh viên thôi học từ học kỳ I năm học 2015 - 2016
08/10/2015
Danh sách sinh viên thôi học bao gồm sinh viên bị buộc thôi học do vi phạm quy chế, sinh viên thôi học vì các lý do khác.
Quyết định danh sách sinh viên bảo lưu và chuyển trường học kỳ 2 + 3 năm học 2014 - 2015
07/10/2015
Thông báo danh sách sinh viên xin bảo lưu và xin chuyển trường trong học kỳ II, III năm học 2014 - 2015.
Thông báo V/v đăng ký thi chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ đợt 3 năm 2015
07/10/2015
Khoa CNTT thông báo tiếp nhận đăng ký dự thi Chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ đợt 3 năm 2015 trong các ngày 30/10 và 02/11
Thông báo kết quả đánh giá tiến độ (lần 1) các Chuyên đề tốt nghiệp
03/10/2015
Khoa CNTT thông báo kết quả đánh giá tiến độ các chuyên đề tốt nghiệp HK1 năm học 2015-2016 như sau:
Kế hoạch triển khai hoạt động Nghiên cứu khoa học sinh viên Viện ĐH Mở HN năm học 2015 - 2016
29/09/2015
Thông báo kế hoạch triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên Viện ĐH Mở HN như sau:
Thông báo v/v Kế hoạch học Giáo dục thể chất và Quốc phòng an ninh năm học 2015-2016.
28/09/2015
Khoa CNTT thông báo Kế hoạch học GDTC và QPAN năm học 2015-2016 như sau:
Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2015-2016
23/09/2015
Khoa CNTT thông báo kế hoạch tổ chức lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2015-2016 như sau:
Thông báo Kết quả duyệt đăng ký Đề tài Đồ án tốt nghiệp đợt tháng 9/2015(bổ sung)
23/09/2015
Khoa CNTT thông báo kết quả duyệt đăng ký Đề tài Đồ án Tốt nghiệp (bổ sung) như sau: