Tin đào tạo
Sinh viên khóa 2011 sắp bước vào đợt học Giáo dục Quốc phòng (đợt 2)
01/12/2011
Theo thông tin mới nhận, các tân sinh viên khoá 2011 sẽ tham gia đợt học tập GDQP từ 02/02/2012 đến 01/03/2012
Danh sách phòng thi các lớp thi ngày 21/11/2011
20/11/2011
Giáo vụ khoa thông báo danh sách các phòng thi các lớp thi ngày 21/11 như sau
Thông báo về việc thi lại tốt nghiệp - cuối năm 2011
11/11/2011
Các sinh viên hiện đã trả hết nợ môn học và các sinh viên thi trượt khóa trước có thể đến làm đơn xin thi bổ sung và thi lại tốt nghiệp tại Văn phòng Khoa (Cơ sở I).
Sinh viên khoá 2010 sẽ bước vào đợt học Giáo dục quốc phòng từ tháng 12/2011
09/11/2011
Theo thông tin mới nhận được, các GVCN khoá 0010B đã được yêu cầu lập danh sách sinh viên sẽ tham gia đợt học Giáo dục quốc phòng (bắt buộc) đợt này.
Thông báo về việc thu học phí kỳ 1 năm học 2011-2012 (đợt 2)
28/10/2011
Khoa Công nghệ Thông tin Viện Đại học Mở Hà Nội Thông báo về lịch, mức thu thu học phí đợt 2, học kỳ 1 năm học 2011- 2012 như sau
Thông báo v/v Nộp bảo hiểm y tế năm 2011 (đợt 2)
22/10/2011
Thông báo về việc Đăng ký học trả nợ môn cho sinh viên diện phải ngừng học
17/10/2011
Khoa CNTT thông báo qui trình đăng ký học trả nợ môn cho sinh viên diện ngừng học như sau
Thông báo về việc Làm lại thẻ cho các sinh viên bị mất hoặc hỏng thẻ
14/10/2011
Để tạo điều kiện cho Sinh viên khi giao dịch trong khoa và trường, khoa CNTT tổ chức làm lại thẻ sinh viên cho các sinh viên bị mất hoặc hỏng thẻ Sinh viên.
Thông báo lịch thu học phí cụ thể cho các lớp
12/10/2011
Để thực hiện tốt việc thu học phí theo Thông báo về việc thu học phí kỳ 1 năm học 2011-2012, bộ phận Kế toán khoa chia lịch thu học phí cụ thể cho từng lớp như sau
Lịch trả bằng tốt nghiệp 10/2011 tại văn phòng khoa (CS1)
10/10/2011
Văn phòng khoa CS1 thông báo lịch trả bằng tốt nghiệp cho các sinh viên tốt nghiệp năm 2011 như sau
Thông báo v/v Hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách năm 2011
05/10/2011
Kính gửi các đồng chí trực văn phòng, các đồng chí Chủ nhiệm lớp, các em sinh viên các lớp.
Thông báo về việc thu học phí kỳ 1 năm học 2011-2012
04/10/2011
Khoa Công nghệ Thông tin Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo về lịch, mức thu học phí học kỳ 1 năm học 2011- 2012 như sau
Danh sách sinh viên khóa 2011 dự thi và đạt yêu cầu môn Tin học đại cương
26/09/2011
Khoa CNTT thông báo và chúc mừng các tân sinh viên có tên sau đã đạt yêu cầu kì thi kiểm tra chất lượng của môn Tin học đại cương. (cập nhật ngày 01/10/2011)
Danh sách sinh viên khóa 2011 dự thi và đạt điểm TOEIC từ 250 trở lên
26/09/2011
Khoa CNTT thông báo và chúc mừng các tân sinh viên có tên sau đây đã đạt điểm thi TOEIC từ 250 trở lên (cập nhật ngày 01/10/2011)
[Khóa 2011] Danh sách sinh viên lớp 0711B1
01/10/2011
Khoa CNTT sắp xếp các sinh viên có tên sau vào lớp 0711B1. Tất cả các sinh viên Cao Đẳng khóa 2011 - 13h30 chiều 02/10 họp lớp tại cơ sở 2 khoa CNTT
[Khóa 2011] Danh sách sinh viên lớp 0711B2
01/10/2011
Khoa CNTT sắp xếp các sinh viên có tên sau vào lớp 0711B2. Tất cả các sinh viên Cao Đẳng khóa 2011 - 13h30 chiều 02/10 họp lớp tại cơ sở 2 khoa CNTT
[Khóa 2011] Danh sách sinh viên lớp 0011B6
01/10/2011
Khoa CNTT sắp xếp các sinh viên có tên sau vào lớp 0011B6. Tất cả các sinh viên khóa 11 - 13h45 chiều thứ 2,tập trung tại cơ sở 2 để nhận lịch học và nghe phổ biến quy chế, hướng dẫn. (lớp 0011B5,6 họp tại phòng 51)
[Khóa 2011] Danh sách sinh viên lớp 0011B5
01/10/2011
Khoa CNTT sắp xếp các sinh viên có tên sau vào lớp 0011B5. Tất cả các sinh viên khóa 11 - 13h45 chiều thứ 2,tập trung tại cơ sở 2 để nhận lịch học và nghe phổ biến quy chế, hướng dẫn. (lớp 0011B5,6 họp tại phòng 51)
[Khóa 2011] Danh sách sinh viên lớp 0011B4
01/10/2011
Khoa CNTT sắp xếp các sinh viên có tên sau vào lớp 0011B4. Tất cả các sinh viên khóa 11 - 13h45 chiều thứ 2,tập trung tại cơ sở 2 để nhận lịch học và nghe phổ biến quy chế, hướng dẫn. (lớp 0011B4 họp tại phòng 23)
[Khóa 2011] Danh sách sinh viên lớp 0011B3
01/10/2011
Khoa CNTT sắp xếp các sinh viên có tên sau vào lớp 0011B3. Tất cả các sinh viên khóa 11 - 13h45 chiều thứ 2,tập trung tại cơ sở 2 để nhận lịch học và nghe phổ biến quy chế, hướng dẫn. (lớp 0011B3 họp tại phòng 21)