Tin đào tạo
Thông báo v/v Quyết định về mức thu học phí tạm thời năm học 2015-2016
24/08/2015
Khoa CNTT Thông báo Quyết định về mức thu học phí tạm thời năm học 2015-2016 như sau:
Thông báo Thông tin gợi ý phương án đăng ký lịch học tối ưu cho Học kì 1 năm học 2015-2016
24/08/2015
Theo thông tin gợi ý này, sinh viên có thể hạn chế tối đa sự xung đột thời gian giúp tăng khả năng đăng ký các môn học trong học kì 1-năm 2015-2016
Danh sách giới thiệu Giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm học 2015-2016
23/08/2015
Khoa CNTT giới thiệu danh sách các giảng viên cơ hữu cùng các định hướng nghiên cứu của từng giảng viên để sinh viên tham khảo phục vụ đăng ký đề tài đồ án tốt nghiệp trong đợt 1 năm học 2015-2016
Thông báo kế hoạch năm học 2015-2016
22/08/2015
Khoa Công nghệ Thông tin thông báo kế hoạch đào tạo hệ chính quy năm học 2015-2016 như sau:
Quyết định công nhận sinh viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng tháng 07-2015
21/08/2015
Căn cứ Biên bản xét công nhận tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng ngày 16/7/2015, khoa CNTT có 97 sinh viên được công nhận tốt nghiệp Đại học, 07 sinh viên được công nhận tốt nghiệp Cao đẳng.
Quyết định công nhận sinh viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng tháng 03-2015
21/08/2015
Căn cứ Biên bản xét công nhận tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng ngày 16/3/2015, khoa CNTT có 19 sinh viên được công nhận tốt nghiệp Đại học, 13 sinh viên được công nhận tốt nghiệp Cao đẳng.
Quyết định v/v công nhận học viên, Danh sách sinh viên đạt Chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ thi ngày 9/8/2015
21/08/2015
Theo quyết định số 314/QĐ-HĐTCĐRNLNN ngày 18/08/2015 của Viện ĐH Mở HN, khoa CNTT có 140 sinh viên đạt Chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ đợt 2 năm 2015
Thông báo v/v triển khai công tác trả tiền miễn, giảm học phí năm 2015 - 2016
17/08/2015
Khoa Công nghệ Thông tin - Viện ĐH Mở HN thông báo về việc triển khai công tác trả tiền miễn, giảm học phí năm 2015-2016 như sau:
Thông báo họp SV có nguyện vọng làm đồ án và chuyên đề tốt nghiệp
17/08/2015
Để chuẩn bị cho sinh viên có nguyện vọng đăng ký làm đồ án hoặc chuyên đề tốt nghiệp đợt 1 năm học 2015-2016, Khoa sẽ tổ chức họp sinh viên và phổ biến kế hoạch tốt nghiệp như sau:
Lich thi và Danh sách sinh viên dự thi Chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ đợt 2 năm 2015
04/08/2015
Khoa CNTT thông báo lịch thi và danh sách sinh viên dự thi Chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ đợt 2 năm 2015 như sau:
Lịch trực công tác của cố vấn học tập
17/07/2015
Khoa CNTT thông báo lịch trực công tác của cố vấn học tập (thực hiện từ ngày 20/7/2015) như sau:
Thông báo v/v Lấy ý kiến phản hồi của sinh viên kỳ 3 năm học 2014-2015
17/07/2015
Khoa CNTT thông báo thực hiện khảo sát ý kiến của sinh viên về hoạt động dạy và học để không ngừng nâng cao chất lượng, phục vụ lợi ích của người học.
Thông báo v/v Nhận tiền miễn giảm học phí kỳ 2 năm học 2014-2015
15/07/2015
Khoa CNTT thông báo nhận tiền miễn giảm học phí kỳ 2 năm học 2014-2015 như sau:
Kết quả thi Tốt nghiệp Đại học và Cao đẳng tháng 5-2015
06/07/2015
Khoa CNTT thông báo Kết quả thi Tốt nghiệp Đại học và Cao đẳng tháng 5-2015 như sau:
Kết quả thi khảo sát năng lực Tiếng Anh ngày thi 16/5/2015
02/07/2015
Khoa CNTT thông báo Kết quả thi khảo sát năng lực Tiếng Anh ngày thi 16/5/2015 như sau:
Thông báo v/v Thu học phí học kỳ 3 năm học 2014-2015 (lần 2)
29/06/2015
Khoa Công nghệ Thông tin - Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo lịch thu bổ sung học phí học kỳ 3 năm học 2014-2015 như sau:
Thông báo v/v Gia hạn nhận đơn xin chuyển đổi từ sang khoá học theo học chế Tín chỉ đối với SV các khoá 0010B, 0710B trở về trước còn nợ môn
18/06/2015
Để hoàn thiện tiếp chương trình đào tạo và tốt nghiệp, SV còn nợ môn của các khoá học theo niên chế cần nộp đơn xin chuyển sang khoá sau học theo học chế Tín chỉ
Thông báo v/v Điều chỉnh một số lớp tín chỉ học kì 3 năm học 2014-2015 (lần 3)
16/06/2015
Căn cứ số lượng đăng kí tín chỉ của SV đến hết ngày 13/06/2015, khoa CNTT thông báo:
Thông báo v/v Thu học phí kỳ 3 năm học 2014-2015
11/06/2015
Khoa CNTT thông báo lịch thu học phí học kỳ 3 năm 2014-2015 như sau:
Danh sách sinh viên không hoàn thành nhiệm vụ tham gia Đối thoại cấp khoa và cấp trường năm 2015
10/06/2015
Khoa CNTT thông báo danh sách sinh viên không hoàn thành nghĩa vụ khi được cử đi tham dự Đối thoại cấp trường năm 2015.