Tin đào tạo
Thông báo về việc trao tặng quà tết Tân sửu cho sinh viên Khóa 2020 và cán bộ lớp Khóa 2016 đến 2019
21/12/2020
Căn cứ theo kế hoạch của Khoa Công nghệ Thông tin
Thông báo về việc trả thẻ bảo hiểm y tế cho sinh viên khóa 2020 năm học 2020- 2021
21/12/2020
Căn cứ kế hoạch năm học về việc triển khai bảo hiểm y tế năm học 2020 – 2021. Văn phòng Khoa CNTT thông báo lịch trả thẻ bảo hiểm y tế cho sinh viên khóa 2020 cụ thể như sau :
Kế hoạch Đào tạo và một số hoạt động HK2 năm học 2020-2021
14/12/2020
bản cập nhật ngày 11/01/2021
Thông báo Lịch thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đợt tháng 12/2020
10/12/2020
Khoa CNTT thông báo lịch thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đợt tháng 12/2020 như sau
Thông báo đăng ký dự thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đợt tháng 12 năm 2020
30/11/2020
Lịch thi và DS thi đánh giá thu hoạch "Tuần sinh hoạt CDSV" đầu khóa lần 2 năm học 2020-2021
30/11/2020
Thông báo Hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp HK1 năm học 2020-2021
28/11/2020
Khoa thông báo Lịch và Danh sách các Hội đồng Bảo vệ đồ án tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2020-2021, như sau:
Thông báo họp lớp xét Kết quả Rèn luyện HK1 năm học 2020-2021
26/11/2020
Thông báo v/v Khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I năm học 2020 -2021
26/11/2020
Thực hiện công tác phối hợp thường kỳ giữa khoa CNTT và phòng Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng - Trường ĐH Mở HN;
Thông báo Danh sách sinh viên, Mã phòng thi, Thời gian thi...(theo hình thức trực tuyến) môn Đường lối CM của Đảng CSVN - Học kỳ 1 năm học 2020-2021
25/11/2020
Thông báo v/v Tổ chức Seminar chuyên môn học phần Truyền thông đa phương tiện (trình độ Thạc sĩ)
23/11/2020
Bộ môn Mạng và Kỹ thuật máy tính thông báo về buổi Seminar chuyên môn học phần Truyền thông đa phương tiện (trình độ Thạc sĩ)
Kết quả phân công GV phản biện đồ án tốt nghiệp HK1 năm học 2020-2021
23/11/2020
Khoa thông báo kết quả phân công GV phản biện cho các đồ án SV thưc hiện trong HK1 năm học 2020-2021, như sau:
Thông báo Danh sách sinh viên, Mã phòng thi, Thời gian thi...(theo hình thức trực tuyến) các môn Lý luận chính trị - Học kỳ 1 năm học 2020-2021
21/11/2020
Thông báo Danh sách sinh viên, Mã phòng thi, Thời gian thi...(theo hình thức trực tuyến) môn Tiếng Anh cơ bản - Học kỳ 1 năm học 2020-2021
20/11/2020
Thông báo về việc cung cấp đồng phục học môn Giáo dục thể chất năm học 2020 – 2021
18/11/2020
Căn cứ Thông báo số 38/TB-TCQA ngày 03 tháng 11 năm 2020 của Trung tâm Giáo dục thể chất và quốc phòng an ninh (GDTC-QPAN) về việc cung ứng đồng phục TDTT cho sinh viên năm học 2020 - 2021;
Thông báo v/v học lại Tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa năm học 2020
17/11/2020
Khoa CNTT thông báo lịch học lại "Tuần sinh hoạt công dân sinh viên" đầu khóa năm học 2020 - 2021 như sau.
Thông báo QĐ số 4548/QĐ-ĐHM và Danh sách SV được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2020
12/11/2020
Thông báo khảo sát điều kiện học tập trực tuyến của SV 2010A, 2010C
11/11/2020
Khoa CNTT thông báo khảo sát điều kiện học tập trực tuyến của SV để phục vụ công tác tổ chức đào tạo trong giai đoạn tới (tiếp tục phòng chống dịch Covid-19).
Thông báo v/v Tổ chức Seminar chuyên môn học phần Đảm bảo chất lượng phần mềm (trình độ Thạc sỹ)
10/11/2020
Bộ môn Công nghệ phần mềm thông báo về buổi Seminar chuyên môn học phần Đảm bảo chất lượng phần mềm (trình độ Thạc sỹ)
Thông báo tổ chức học GDTC2 (3tc) cho khóa 1810A
04/11/2020