Tin đào tạo
Thông báo đăng ký dự thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đợt tháng 5 năm 2020
18/05/2020
Thông báo v/v Tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp - Đợt xét tháng 02/2020
18/05/2020
Khoa CNTT thông báo Lễ trao bằng tốt nghiệp Đại học cho sinh viên đợt xét Tháng 02/2020 (do Trường ĐH Mở HN tổ chức), như sau:
Thông báo Danh sách sinh viên, Mã phòng thi, Thời gian thi... môn Tư tưởng HCM
18/05/2020
Thông báo số 3 v/v Điều chỉnh các lớp tín chỉ HK3 năm học 2019-2020
16/05/2020
Khoa CNTT thông báo một số điều chỉnh các lớp tín chỉ HK3 năm học 2019-2020 như sau
Thông báo Danh sách sinh viên, Mã phòng thi, Thời gian thi... môn Tiếng Anh cơ bản 2
14/05/2020
Hội đồng thi cấp trường thông báo Danh sách sinh viên, Mã phòng thi, Thời gian thi... môn Tiếng Anh cơ bản 2 (theo hình thức trực tuyến) như sau
Thông báo số 2 v/v Điều chỉnh các lớp tín chỉ HK3 năm học 2019-2020
10/05/2020
Khoa CNTT thông báo một số điều chỉnh các lớp tín chỉ HK3 năm học 2019-2020 như sau
Thông báo v/v Tổ chức thi các học phần HK2 năm học 2019-2020
10/05/2020
Thông báo Lịch thi các môn Lý luận chính trị, Tiếng Anh cơ bản và Đánh giá năng lực ngoại ngữ
10/05/2020
Khoa CNTT thông báo Lịch thi một số môn do Nhà trường ban hành ngày 7/5/2019, như sau:
Thông báo số 1 v/v Điều chỉnh các lớp tín chỉ HK3 năm học 2019-2020
08/05/2020
Căn cứ kết quả đăng ký đến hết 10:00 ngày 8/5 và tình hình "bình thường mới" trong việc phòng chống dịch bệnh Covid-19
Kết quả phân công GV phản biện đồ án tốt nghiệp lớp 1510B01
08/05/2020
Tổ KHĐT thông báo kết quả phân công GV phản biện đồ án tốt nghiệp cho SV lớp 1510B01, như sau:
Thông báo Chuẩn bị và Triển khai tổ chức học tập trung, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19
05/05/2020
Khoa Công nghệ Thông tin thông báo Công văn số 1301/ĐHM ngày 05/5/2020 của Trường Đại học Mở Hà Nội v/v Chuẩn bị và Triển khai tổ chức học tập trung, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19
Thông báo v/v Khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên đợt 3 học kỳ II năm học 2019 -2020
04/05/2020
Thực hiện công tác phối hợp thường kỳ giữa khoa CNTT và phòng Khảo thí & Quản lý Chất lượng - Trường Đại học Mở Hà Nội;
Kế hoạch Đào tạo và một số hoạt động HK3 năm học 2019-2020
03/05/2020
Thông báo v/v Tổ chức đào tạo trong điều kiện tiếp tục phòng chống dịch Covid-19 và tình hình “bình thường mới”
30/04/2020
Thông báo Lịch nghỉ lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 năm 2020
28/04/2020
Theo thông báo số 1250/TB-ĐHM ngày 27 tháng 04 năm 2020 của Trường Đại học Mở Hà Nội.
Thông báo khảo sát điều kiện học tập trực tuyến của SV
20/04/2020
Khoa CNTT thông báo khảo sát điều kiện học tập trực tuyến của SV để phục vụ công tác tổ chức đào tạo trong giai đoạn tới (tiếp tục phòng chống dịch Covid-19).
Thông báo số 2 V/v khảo sát lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên Học kỳ II, năm học 2019 -2020
16/04/2020
Căn cứ công văn số 976/CV-ĐHM ngày 23/3/2020 về việc điều chỉnh mẫu phiếu khảo sát lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên (đào tạo trực tuyến)
Thông báo Hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2019-2020
13/04/2020
Khoa thông báo về kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2019-2020, như sau:
Kết quả phân công GV phản biện đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2019-2020
07/04/2020
Tổ KHĐT thông báo kết quả phân công GV phản biện cho đồ án SV thưc hiện trong HK2 năm học 2019-2020, như sau:
Thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách miễn, giảm học phí và trợ cấp chi phí học tập trong học kỳ 2 năm học 2019 - 2020
29/03/2020
Căn cứ hướng dẫn số 69/HD-ĐHM ngày 29 tháng 04 năm 2016, bản hướng dẫn số 132/HD-ĐHM-CTSV ngày 28 tháng 12 năm 2015 và hướng dẫn số 2993/HD-ĐHM-CTSV ngày 28 tháng 08 năm 2018 của phòng Công tác Chính trị sinh viên về việc thực hiện chế độ chính sách Miễn giảm học phí và trợ cấp chi phí học tập năm học 2019-2020.