Tin đào tạo
Thông báo quyết định 3249/QĐ-ĐHM v/v Đình chỉ HK1 năm học 2020-2021 đối với SV
21/09/2020
Thông báo các quyết định Cảnh báo, Buộc Thôi học đối với SV từ HK1 năm học 2020-2021
15/09/2020
Thông báo v/v Nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt tháng 10-2020
14/09/2020
Lịch thi và danh sách phòng thi Chuẩn đầu ra NL ngoại ngữ đợt Tháng 9/2029
10/09/2020
Thông báo Lịch trở lại học trực tiếp tuần 14 tháng 9 năm 2020
10/09/2020
Từng bước trở lại tổ chức đào tạo trực tiếp, đáp ứng các yêu cầu phòng dịch trong tình hình bình thường mới, khoa CNTT thông báo lịch trở lại học trực tiếp tuần 14/09/2020, như sau:
Thông báo lịch nhận chuyên đề tốt nghiệp HK1 năm học 2020-2021
02/09/2020
Thông báo đăng ký dự thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đợt tháng 9 năm 2020
01/09/2020
Kết quả duyệt phân công đồ án tốt nghiệp HK1 năm học 2020-2021
24/08/2020
Khoa CNTT thông báo kết quả duyệt đề tài và phân công GV hướng dẫn (lần 1) như sau:
Thông báo v/v Tổ chức đào tạo HK1 năm học 2020-2021 và một số điều chỉnh đăng ký tín chỉ
23/08/2020
Căn cứ kết quả đăng ký tín chỉ đến hết ngày 22/08/2020, khoa CNTT thông báo một số nội dung sau:
Seminar môn học - Nguyên lý các ngôn ngữ lập trình - Lớp Cao học
20/08/2020
Thực hiện kế hoạch đào tạo, Lớp cao học CNTT có buổi Seminar báo cáo nội dung một số chủ đề thuộc học phần môn Nguyên lý các ngôn ngữ lập trình.
Thông báo v/v Nộp hồ sơ xét tốt nghiệp lớp 1510B01
17/08/2020
Thông báo công văn số 3166/ĐHM về việc tổ chức Đào tạo trong học kì I năm học 2020 - 2021
12/08/2020
Thông báo v/v Kế hoạch trao bằng tốt nghiệp - Đợt xét tháng 06/2020
11/08/2020
Khoa CNTT thông báo kế hoạch trao bằng tốt nghiệp Đại học cho sinh viên đợt xét Tháng 06/2020 (do Trường ĐH Mở HN tổ chức), như sau:
Kế hoạch Đào tạo và một số hoạt động HK1 năm học 2020-2021
06/08/2020
(cập nhật ngày 10/11/2020)
Quyết định công nhận sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập trong học kỳ 2 năm học 2019 - 2020
05/08/2020
Khoa CNTT thông báo quyết định công nhận sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập trong học kỳ 2 năm học 2019 - 2020
Thông báo Hướng dẫn thực hiện các yêu cầu phòng chống dịch bệnh Covid-19 khi tới làm việc, học tập tại khoa CNTT từ 31/07/2020
30/07/2020
Đề nghị cán bộ, giảng viên, sinh viên và khách đến làm việc, học tập tại khoa CNTT tuân thủ hướng dẫn sau để tiếp tục phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới
Thông báo họp lớp xét KQ Rèn luyện HK2+3 năm học 2019-2020
24/07/2020
Thông báo QĐ số 2271/QĐ-ĐHM và Danh sách SV được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2020
20/07/2020
Thông báo v/v Tổ chức thi lại SHCDSV giữa khóa, cuối khóa năm 2020
20/07/2020
Kết quả phúc khảo bài thi HK2 năm học 2019-2020
14/07/2020