Tin đào tạo
Thông báo Hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp HK1 năm học 2020-2021
28/11/2020
Khoa thông báo Lịch và Danh sách các Hội đồng Bảo vệ đồ án tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2020-2021, như sau:
Thông báo họp lớp xét Kết quả Rèn luyện HK1 năm học 2020-2021
26/11/2020
Thông báo v/v Khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I năm học 2020 -2021
26/11/2020
Thực hiện công tác phối hợp thường kỳ giữa khoa CNTT và phòng Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng - Trường ĐH Mở HN;
Thông báo Danh sách sinh viên, Mã phòng thi, Thời gian thi...(theo hình thức trực tuyến) môn Đường lối CM của Đảng CSVN - Học kỳ 1 năm học 2020-2021
25/11/2020
Thông báo v/v Tổ chức Seminar chuyên môn học phần Truyền thông đa phương tiện (trình độ Thạc sĩ)
23/11/2020
Bộ môn Mạng và Kỹ thuật máy tính thông báo về buổi Seminar chuyên môn học phần Truyền thông đa phương tiện (trình độ Thạc sĩ)
Kết quả phân công GV phản biện đồ án tốt nghiệp HK1 năm học 2020-2021
23/11/2020
Khoa thông báo kết quả phân công GV phản biện cho các đồ án SV thưc hiện trong HK1 năm học 2020-2021, như sau:
Thông báo Danh sách sinh viên, Mã phòng thi, Thời gian thi...(theo hình thức trực tuyến) các môn Lý luận chính trị - Học kỳ 1 năm học 2020-2021
21/11/2020
Thông báo Danh sách sinh viên, Mã phòng thi, Thời gian thi...(theo hình thức trực tuyến) môn Tiếng Anh cơ bản - Học kỳ 1 năm học 2020-2021
20/11/2020
Thông báo về việc cung cấp đồng phục học môn Giáo dục thể chất năm học 2020 – 2021
18/11/2020
Căn cứ Thông báo số 38/TB-TCQA ngày 03 tháng 11 năm 2020 của Trung tâm Giáo dục thể chất và quốc phòng an ninh (GDTC-QPAN) về việc cung ứng đồng phục TDTT cho sinh viên năm học 2020 - 2021;
Thông báo v/v học lại Tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa năm học 2020
17/11/2020
Khoa CNTT thông báo lịch học lại "Tuần sinh hoạt công dân sinh viên" đầu khóa năm học 2020 - 2021 như sau.
Thông báo QĐ số 4548/QĐ-ĐHM và Danh sách SV được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2020
12/11/2020
Thông báo khảo sát điều kiện học tập trực tuyến của SV 2010A, 2010C
11/11/2020
Khoa CNTT thông báo khảo sát điều kiện học tập trực tuyến của SV để phục vụ công tác tổ chức đào tạo trong giai đoạn tới (tiếp tục phòng chống dịch Covid-19).
Thông báo v/v Tổ chức Seminar chuyên môn học phần Đảm bảo chất lượng phần mềm (trình độ Thạc sỹ)
10/11/2020
Bộ môn Công nghệ phần mềm thông báo về buổi Seminar chuyên môn học phần Đảm bảo chất lượng phần mềm (trình độ Thạc sỹ)
Thông báo tổ chức học GDTC2 (3tc) cho khóa 1810A
04/11/2020
Thông báo kế hoạch học tập HK1 của SV năm thứ nhất
16/10/2020
Khoa Công nghệ Thông tin thông báo tới tân sinh viên nhập học năm 2020, khóa 2020-2024 (khóa 2010A) kế hoạch học tập đầu năm học 2020-2021 như sau:
Danh sách lớp hành chính khóa 2010A, 2010C
16/10/2020
Danh sách lớp hành chính khóa 2020 - 2024
Thông báo Điều chỉnh một số lớp tín chỉ Giai đoạn 2 - HK1 năm học 2020-2021
09/10/2020
Khoa CNTT thông báo mở mới một số lớp tín chỉ cho Giai đoạn 2 HK1 năm học 2020-2021 như sau
Thông báo kết quả xét cấp Khoa về việc cấp học bổng KKHT Học kỳ 2+3 năm học 2019-2020
09/10/2020
Khoa CNTT thông báo kết quả xét cấp Khoa về việc cấp học bổng HK2,3 năm học 2019-2020, như sau:
Kết quả thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ - đợt thi tháng 09 năm 2020
06/10/2020
Khoa thông báo kết quả thi Chuẩn đầu ra NLNN đợt thi tháng 11/2019 (Quyết định, DS SV đạt, DS SV không đạt), như sau:
Thông báo kiểm tra tiến độ đồ án tốt nghiệp HK1 năm học 2020-2021
29/09/2020
Khoa CNTT thông báo lịch và danh sách SV hội đồng kiểm tra tiến độ đồ án tốt nghiệp HK1 năm học 2020-2021, như sau: