Tin đào tạo
Thông báo v/v Đăng ký thi năng lực Ngoại ngữ cho sinh viên hệ chính quy đợt 3 năm 2016
20/10/2016
Kết quả đánh giá tiến độ Đồ án Tốt nghiệp HK1 năm học 2016
14/10/2016
Khoa trả kết quả đánh giá tại Thư viện (tầng trệt, gặp cô Nguyệt), trong giờ hành chính các ngày 17,18/10/2016. Sinh viên cần mang theo giấy tờ tùy thân để được nhận kết quả.
Thông báo Lịch seminar đánh giá tiến độ Đồ án tốt nghiệp (đợt HK1 năm học 2016-2017)
08/10/2016
Sáng 13/10/2016, khoa CNTT triển khai đánh giá tiến độ Đồ án tốt nghiệp
Thông báo thu bổ sung học phí học kỳ 1 năm học 2016 - 2017
03/10/2016
Khoa CNTT thông báo lịch thu học phí học bổ sung kỳ 1 năm học 2016-2017 như sau:
Thông báo quyết định về việc công nhận học sinh, sinh viên đạt Chuẩn đầu ra Năng lực Ngoại ngữ năm 2016
28/09/2016
Viện Đại học Mở HN Thông báo quyết định về việc công nhận học sinh, sinh viên đạt Chuẩn đầu ra Năng lực Ngoại ngữ năm 2016, như sau:
Thông báo Chương trình tuần sinh hoạt công dân - sinh viên năm học 2016 - 2017
19/09/2016
Viện ĐH Mở HN thông báo Chương trình tuần sinh hoạt công dân - sinh viên năm học 2016 - 2017 như sau:
Thông báo lịch kiểm tra điều kiện chuyên môn đối với SV làm đồ án HK1 năm học 2016-2016 (đã được yêu cầu)
19/09/2016
Thông báo v/v Điều chỉnh một số lớp tín chỉ HK1 năm học 2016-2017 (TB số 5)
16/09/2016
Căn cứ kết quả đăng ký tín chỉ đến hết đợt đăng ký (14/09/2016), khoa CNTT thông báo kết quả duyệt đăng ký và một số điều chỉnh như sau:
Thông báo V/v về việc thực hiện chế độ chính sách Miễn giảm học phí và Hỗ trợ chi phí học tập năm học 2016 - 2017
15/09/2016
Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách Miễn giảm học phí và Hỗ trợ chi phí học tập năm học 2016 - 2017 như sau:
Thông báo v/v Điều chỉnh một số lớp tín chỉ HK1 năm học 2016-2017 (TB số 4)
12/09/2016
Căn cứ kết quả đăng ký tín chỉ đến hết 11/09/2016, khoa CNTT thông báo điều chỉnh một số lớp tín chỉ như sau:
Thông báo hoạt động đầu năm và danh sách các lớp khoá 1610A
07/09/2016
Khoa CNTT thông báo nội dung một số hoạt động đầu năm và danh sách các lớp khoá 1610A như sau
Thông báo V/v thu học phí học kỳ 1 năm học 2016 - 2017
03/09/2016
Khoa Công nghệ Thông tin thông báo lịch thu học phí học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 như sau:
Thông báo v/v Điều chỉnh một số lớp tín chỉ HK1 năm học 2016-2017 (TB số 3)
28/08/2016
Căn cứ kết quả đăng ký tín chỉ các môn Tiếng Anh cơ bản, Tiếng Anh chuyên ngành tính đến hết 28/08, khoa CNTT thông báo:
Thông báo v/v Đối chiếu, thẩm định văn bằng gốc năm 2016
24/08/2016
Khoa Công nghệ Thông tin thông báo nội dung triển khai việc đối chiếu, thẩm định văn bằng gốc năm 2016 cụ thể như sau:
Thông báo v/v Điều chỉnh một số lớp tín chỉ HK1 năm học 2016-2017 (TB số 2)
24/08/2016
Căn cứ kết quả điều chỉnh đăng ký tín chỉ đến hết 24/08/2016, khoa CNTT thông báo:
Thông báo v/v Điều chỉnh một số lớp tín chỉ HK1 năm học 2016-2017 (TB số 1)
19/08/2016
Căn cứ kết quả đăng ký tín chỉ đến 15:00 ngày 19/08/2016, khoa CNTT thông báo một số điều chỉnh như sau
Thông báo Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng (24/06/2016)
16/08/2016
Khoa CNTT thống báo Quyết định số 297/QĐ-ĐHM của Viện Đại học Mở Hà Nội
Quyết định 13/QĐ-CNTT v/v Ban hành quy trình tổ chức phân luồng đào tạo cho sinh viên cho sinh viên CNTT theo hệ thống tín chỉ
16/08/2016
Khoa CNTT thông báo Quyết định 13/QĐ-CNTT v/v Ban hành Quy trình tổ chức phân luồng đào tạo cho sinh viên cho sinh viên CNTT theo hệ thống tín chỉ
Điểm trúng tuyển ngành CNTT tại Viện ĐH Mở HN năm 2016
14/08/2016
khối A: 18.00, khối A1: 18.25, khối D1: 18.25 (không xét nguyện vọng 2)
Thông báo một số nội dung lưu ý trong đợt đăng ký tín chỉ HK1 năm học 2016-2017
14/08/2016
Khoa CNTT thông báo một số nội dung lưu ý trong đợt đăng ký tín chỉ HK1 năm học 2016-2017 như sau