Tin đào tạo
Thông báo Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng (24/06/2016)
16/08/2016
Khoa CNTT thống báo Quyết định số 297/QĐ-ĐHM của Viện Đại học Mở Hà Nội
Quyết định 13/QĐ-CNTT v/v Ban hành quy trình tổ chức phân luồng đào tạo cho sinh viên cho sinh viên CNTT theo hệ thống tín chỉ
16/08/2016
Khoa CNTT thông báo Quyết định 13/QĐ-CNTT v/v Ban hành Quy trình tổ chức phân luồng đào tạo cho sinh viên cho sinh viên CNTT theo hệ thống tín chỉ
Điểm trúng tuyển ngành CNTT tại Viện ĐH Mở HN năm 2016
14/08/2016
khối A: 18.00, khối A1: 18.25, khối D1: 18.25 (không xét nguyện vọng 2)
Thông báo một số nội dung lưu ý trong đợt đăng ký tín chỉ HK1 năm học 2016-2017
14/08/2016
Khoa CNTT thông báo một số nội dung lưu ý trong đợt đăng ký tín chỉ HK1 năm học 2016-2017 như sau
Phân công phòng thi và danh sách sinh viên dự thi chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ đợt 2 năm 2016
12/08/2016
Danh sach sinh viên dự thi chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ đợt 2 năm 2016 như sau:
Thông báo Kế hoạch đào tạo HK1 năm học 2016-2017
10/08/2016
Khoa CNTT thông báo Kế hoạch đào tạo HK1 năm học 2016-2017 như sau
Kế hoạch giảng dạy môn giáo dục thể chất năm học 2016 - 2017
10/08/2016
Trung tâm Giáo dục thể chất và Quốc phòng an ninh thông báo kế hoạch giảng dạy môn Giáo dục thể chất năm học 2016 - 2017 như sau:
Thông báo lịch thi và Nội dung ôn tập chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ đợt 2 năm 2016
09/08/2016
Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo lịch thi và chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ đợt 2 năm học 2016 như sau:
Thông báo xét tuyển đại học chính quy năm 2016
01/08/2016
Viện ĐH Mở HN thông báo xét tuyển đại học chính quy năm 2016(Đợt 1) như sau:
Thông báo V/v đăng ký thi năng lực Ngoại ngữ cho sinh viên hệ chính quy đợt 2 năm 2016
29/07/2016
Khoa CNTT Thông báo đăng ký thi năng lực Ngoại ngữ cho sinh viên hệ chính quy đợt 2 năm 2016 như sau:
Quyết định mức thu học phí năm học 2016 - 2017
29/07/2016
Khoa CNTT - Viện ĐH Mở HN thông báo Quyết định về mức thu học phí năm học 2016-2017 như sau:
Thông báo về việc Tổ chức thi kết thúc học phần Tiếng Anh cơ bản 1,2,3 học kỳ 3 năm học 2015 - 2016
29/07/2016
Khoa CNTT thông báo về việc Tổ chức thi kết thúc học phần Tiếng Anh cơ bản 1,2,3 học kỳ 3 năm học 2015 - 2016 như sau:
Thông báo v/v Thu học phí HK3 năm học 2015-2016 (lần 2)
12/07/2016
Thông báo v/v Thu học phí học kỳ 3 năm học 2015 - 2016
04/06/2016
Khoa Công nghệ Thông tin - Viện ĐH Mở HN thông báo thu học phí học kỳ 3 năm học 2015 - 2016 như sau:
Thông báo Kết quả duyệt đăng ký tín chỉ HK3 năm học 2015-2016
02/06/2016
Căn cứ số liệu đăng ký tín chỉ đến hết đợt điều chỉnh (30/05-02/06/2016), khoa CNTT thông báo
Thông báo v/v Điều chỉnh một số lớp tín chỉ HK3 năm học 2015-2016 (TB số 1)
29/05/2016
Căn cứ kết quả đăng ký tín chỉ tính đến hết 09:00 ngày 29/05/2016, Khoa CNTT thông báo một số nội dung như sau
Thông báo v/v Triển khai đăng ký lớp tín chỉ HK3 năm học 2015-2016
25/05/2016
Danh sách sinh viên không hoàn thành nhiệm vụ tham gia Đối thoại cấp Lớp và cấp Khoa năm 2016
16/05/2016
Khoa CNTT thông báo danh sách sinh viên không hoàn thành nghĩa vụ tham dự Đối thoại cấp Lớp và cấp Khoa năm 2016.
Thông báo v/v Tổ chức Tuần sinh hoạt Công dân - Sinh viên năm học 2015 - 2016
14/05/2016
Thực hiện kế hoạch số 67/KH-ĐHM ngày 04 tháng 05 năm 2016 của Viện Đại học Mở Hà Nội về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt Công dân – Sinh viên năm học 2015 - 2016” cho sinh viên cuối khóa hệ chính quy:
Danh sách Hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp (học kỳ 2 năm học 2015-2016)
08/05/2016
Các Đồ án tốt nghiệp (ĐATN) học kỳ 2 năm học 2015-2016 sẽ được đánh giá theo 5 hội đồng như sau