Tin đào tạo
Thông báo về việc trả thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh - sinh viên năm học 2017- 2018
Thông báo v/v Thu học phí kỳ 2 năm học 2017-2018
Thông báo, kết quả duyệt đề tài đồ án TN học kỳ 2 năm học 2017-2018
(Số: 12/TB-KHĐT)
Thông báo v/v Điều chỉnh các lớp tín chỉ HK2 năm học 2017-2018 (số 3)
Căn cứ kết quả điều chỉnh đăng ký các lớp tín chỉ đến hết 04/01/2018
Thông báo v/v Điều chỉnh các lớp tín chỉ HK2 năm học 2017-2018 (số 2)
Căn cứ kết quả đăng ký các lớp tín chỉ đến hết 29/12/2017
Thông báo v/v Điều chỉnh các lớp tín chỉ HK2 năm học 2017-2018 (số 1)
Căn cứ kết quả đăng ký các lớp tín chỉ đến hết 27/12/2017
Quy định cách tính điểm học phần Tiếng Anh CB 1,2,3 cho SV đại học hệ chính quy tại Viện Đại học Mở HN
ban hành kèm theo QĐ 543 /QĐ-ĐHM Ngày 25/12/2017của Viện trưởng Viện ĐH Mở HN
Thông báo v/v Triển khai đăng ký lớp tín chỉ HK2 năm học 2017-2018
Thông báo số 2 Lịch thu bảo hiểm y tế bắt buộc đối với học sinh - sinh viên năm học 2017- 2018
Thông báo quyết định số 1292/QĐ-ĐHM v/v Công nhận sinh viên tốt nghiệp Đại học (đợt T11/2017)
Kết quả thi chuẩn đầu ra NLNN tháng 11/2017
Kế hoạch đào tạo và một số hoạt động HK2 năm học 2017-2018 (cập nhật 11/12/2017)
Khoa CNTT thông báo Kế hoạch đào tạo và một số hoạt động HK2 năm học 2017-2018 như sau
Danh sách hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp HK1 năm học 2017-2018
Thông báo quyết định và danh sách SV được nhận học bổng năm học 2016-2017
Khoa CNTT xin chúc mừng các sinh viên được nhận học bổng khuyến khích học tập năm học 2016-2017 (theo từng kỳ) với tổng số tiền học bổng trao cho SV là 415.935.000 đ,
Kế hoạch họp lớp và xét KQ Rèn luyện HK1 năm học 2017-2018
Thông báo Lịch thi & lịch bảo vệ tốt nghiệp HK1 năm 2017-2018
Tổ KH-ĐT khoa CNTT thông báo Lịch thi các môn Chuyên đề và bảo vệ Đồ án tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2017-2018, như sau:
Thông báo v/v Khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I năm học 2017-2018
Thực hiện công tác phối hợp thường kỳ giữa khoa CNTT và phòng Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng - Viện ĐH Mở HN;
Thông báo Triệu tập họp trao đổi, phổ biến về hoạt động thực tập HK2 năm học 2017-2018
Để triển khai lớp chuyên đề thực tập chuyên ngành (theo hình thức thực tập có giám sát tại doanh nghiệp) trong học kì 2 năm học 2017 - 2018,
Thông báo về việc cung cấp đồng phục học môn Giáo dục thể chất năm học 2017 – 2018
Căn cứ Thông báo ngày 20 tháng 11 năm 2017 của Trung tâm Giáo dục thể chất và quốc phòng an ninh (GDTC-QPAN) về việc cung ứng đồng phục TDTT cho sinh viên năm học 2017-201; Thừa lệnh Ban lãnh Đạo Khoa Công nghệ Thông tin
Thông báo Quyết định 331/QĐ-ĐHM buộc tạm ngừng học sinh viên HK1 năm học 2017-2018
Khoa CNTT thông báo QĐ số 331/QĐ-ĐHM