Tin đào tạo
Thông báo v/v Điều chỉnh một số lớp tín chỉ HK1 năm học 2016-2017 (TB số 5)
Căn cứ kết quả đăng ký tín chỉ đến hết đợt đăng ký (14/09/2016), khoa CNTT thông báo kết quả duyệt đăng ký và một số điều chỉnh như sau:
Thông báo V/v về việc thực hiện chế độ chính sách Miễn giảm học phí và Hỗ trợ chi phí học tập năm học 2016 - 2017
Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách Miễn giảm học phí và Hỗ trợ chi phí học tập năm học 2016 - 2017 như sau:
Thông báo v/v Điều chỉnh một số lớp tín chỉ HK1 năm học 2016-2017 (TB số 4)
Căn cứ kết quả đăng ký tín chỉ đến hết 11/09/2016, khoa CNTT thông báo điều chỉnh một số lớp tín chỉ như sau:
Thông báo hoạt động đầu năm và danh sách các lớp khoá 1610A
Khoa CNTT thông báo nội dung một số hoạt động đầu năm và danh sách các lớp khoá 1610A như sau
Thông báo V/v thu học phí học kỳ 1 năm học 2016 - 2017
Khoa Công nghệ Thông tin thông báo lịch thu học phí học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 như sau:
Thông báo v/v Điều chỉnh một số lớp tín chỉ HK1 năm học 2016-2017 (TB số 3)
Căn cứ kết quả đăng ký tín chỉ các môn Tiếng Anh cơ bản, Tiếng Anh chuyên ngành tính đến hết 28/08, khoa CNTT thông báo:
Thông báo v/v Điều chỉnh một số lớp tín chỉ HK1 năm học 2016-2017 (TB số 2)
Căn cứ kết quả điều chỉnh đăng ký tín chỉ đến hết 24/08/2016, khoa CNTT thông báo:
Thông báo v/v Đối chiếu, thẩm định văn bằng gốc năm 2016
Khoa Công nghệ Thông tin thông báo nội dung triển khai việc đối chiếu, thẩm định văn bằng gốc năm 2016 cụ thể như sau:
Thông báo v/v Điều chỉnh một số lớp tín chỉ HK1 năm học 2016-2017 (TB số 1)
Căn cứ kết quả đăng ký tín chỉ đến 15:00 ngày 19/08/2016, khoa CNTT thông báo một số điều chỉnh như sau
Thông báo Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng (24/06/2016)
Khoa CNTT thống báo Quyết định số 297/QĐ-ĐHM của Viện Đại học Mở Hà Nội
Quyết định ban hành quy trình tổ chức phân luồng đào tạo cho sinh viên cho sinh viên CNTT theo hệ thống tín chỉ
Khoa CNTT thông báo Quyết định v/v Ban hành Quy trình tổ chức phân luồng đào tạo cho sinh viên cho sinh viên CNTT theo hệ thống tín chỉ
Điểm trúng tuyển ngành CNTT tại Viện ĐH Mở HN năm 2016
khối A: 18.00, khối A1: 18.25, khối D1: 18.25 (không xét nguyện vọng 2)
Thông báo một số nội dung lưu ý trong đợt đăng ký tín chỉ HK1 năm học 2016-2017
Khoa CNTT thông báo một số nội dung lưu ý trong đợt đăng ký tín chỉ HK1 năm học 2016-2017 như sau
Phân công phòng thi và danh sách sinh viên dự thi chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ đợt 2 năm 2016
Danh sach sinh viên dự thi chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ đợt 2 năm 2016 như sau:
Thông báo Kế hoạch đào tạo HK1 năm học 2016-2017
Khoa CNTT thông báo Kế hoạch đào tạo HK1 năm học 2016-2017 như sau
Kế hoạch giảng dạy môn giáo dục thể chất năm học 2016 - 2017
Trung tâm Giáo dục thể chất và Quốc phòng an ninh thông báo kế hoạch giảng dạy môn Giáo dục thể chất năm học 2016 - 2017 như sau:
Thông báo lịch thi và Nội dung ôn tập chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ đợt 2 năm 2016
Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo lịch thi và chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ đợt 2 năm học 2016 như sau:
Thông báo xét tuyển đại học chính quy năm 2016
Viện ĐH Mở HN thông báo xét tuyển đại học chính quy năm 2016(Đợt 1) như sau:
Thông báo V/v đăng ký thi năng lực Ngoại ngữ cho sinh viên hệ chính quy đợt 2 năm 2016
Khoa CNTT Thông báo đăng ký thi năng lực Ngoại ngữ cho sinh viên hệ chính quy đợt 2 năm 2016 như sau:
Quyết định mức thu học phí năm học 2016 - 2017
Khoa CNTT - Viện ĐH Mở HN thông báo Quyết định về mức thu học phí năm học 2016-2017 như sau: