Tin đào tạo
Thông báo v/v Hủy kế hoạch triển khai Chuyên đề TN (CĐTN) cho đợt tháng 1/2015
Căn cứ số lượng sinh viên đăng kí làm Chuyên đề Tốt nghiệp cho đợt tháng 1/2015.
Thông báo v/v Triển khai Chuyên đề TN (CĐTN) cho sinh viên nhập học năm 2011
Theo kế hoạch tổ chức tốt nghiệp (sớm) cho những sinh viên học theo học chế Tín chỉ đủ điều kiện, khoa CNTT thông báo tổ chức cho SV năm cuối nhận chuyên đề tốt nghiệp như sau:
Lịch thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ tháng 11/2014
Khoa CNTT thông báo lịch thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ.
Thông báo v/v Triển khai đăng kí tín chỉ đợt 1 - học kì 2 năm học 2014-2015
Khoa CNTT thông báo kế hoạch triển khai đăng kí tín chỉ đợt 1 - học kì 2 năm học 2014-2015 như sau
Danh sách Hội đồng test đồ án lần 1 cho sinh viên khóa 2011-2015
Khoa CNTT thông báo danh sách Hội đồng test đồ án lần 1 cho sinh viên khóa 2011-2015 như sau:
Thông báo danh sách sinh viên khóa 1410A nợ đăng ký nghĩa vụ quân sự
Thông báo danh sách những sinh viên khóa 1410A nợ đăng ký nghĩa vụ quân sự
Thông báo v/v thu bổ sung học phí học kỳ 1 năm học 2014-2015
Khoa Công nghệ Thông tin - Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo lịch thu bổ sung học phí học kỳ 1 năm học 2014-2015 như sau:
Thông báo trả thẻ BHYT + Nộp hồ sơ miễn giảm học phí
Khoa CNTT thông báo trả thẻ BHYT và nộp hồ sơ miễn giảm học phí năm 2014:
Danh sách sinh viên làm đồ án tốt nghiệp năm 2014
Khoa CNTT thông báo danh sách sinh viên làm đồ án tốt nghiệp năm 2014:
Thông báo tuyển sinh song song 2 văn bằng
Khoa Công nghệ Thông tin thông báo tuyển sinh đào tạo song song 2 văn bằng
Thông báo Lịch trả bằng Tốt nghiệp Đại học (cho sinh viên chưa nhận bằng vào ngày 27/09/2014)
Khoa CNTT thông báo lịch trả bằng Tốt nghiệp Đại học cho sinh viên chưa nhận bằng ngày 27/09/2014 như sau:
Thông báo v/v Hướng dẫn về việc hoàn thiện hồ sơ đối tượng chính sách
Hướng dẫn về việc hoàn thiện hồ sơ đối tượng được hưởng chế độ chính sách theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP và Nghị định 74/2013/NĐ-CP năm học 2014-2015
Thông báo Kế hoạch Tốt nghiệp khóa 0011B và danh sách giảng viên giới thiệu tham gia hướng dẫn ĐATN HK1, 2014-2015
Khoa CNTT thông báo kế hoạch Tốt nghiệp khóa 0011B và danh sách giảng viên giới thiệu tham gia hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp (ĐATN) HK1, 2014-2015 như sau:
Thông báo v/v kế hoạch học môn GDQP- AN năm học 2014-2015
Khoa CNTT thông báo triển khai kế hoạch học tập GDQP năm 2014-2015 của Viện ĐH Mở HN như sau:
Thông báo v/v Tổ chức tốt nghiệp cho sinh viên khóa 0011B, 0711B
Theo kế hoạch và quy định về tổ chức tốt nghiệp cho SV, khoa CNTT sẽ tổ chức làm ĐATN hoặc CĐTN cho các sinh viên khóa 0011B đủ điều kiện.
Thông báo v/v Thu học phí học kỳ 1 năm học 2014-2015
Khoa CNTT thông báo lịch thu học phí học kỳ 1 năm học 2014-2015 như sau
Thông báo v/v qui định tổ chức tốt nghiệp theo học chế tín chỉ - khoa CNTT
Khoa CNTT thông báo quy định tổ chức đào tạo các chuyên để tốt nghiệp và làm đồ án tốt nghiệp cho sinh viên Đại học ngành Công nghệ thông tin và sinh viên cao đẳng ngành Tin học ứng dụng theo hệ thống tín chỉ như sau:
Qui định về Học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ Chính qui
Ban hành kèm theo Quyết định số 389/QĐ-ĐHM ngày 27/09/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội
Thông báo về Lễ khai giảng năm học 2014-2015 và biểu dương thành tích SV năm học 2013-2014
Căn cứ kế hoạch số 88/ĐHM-KH-CTSV của Viện ĐH Mở HN, Khoa CNTT thông báo về Lễ khai giảng năm học 2014-2015 và biểu dương thành tích SV năm học 2013-2014 như sau:
Thông báo thu bảo hiểm y tế (BHYT) bổ sung và danh sách sv khóa 14 không tham gia đóng BHYT
Căn cứ luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 do Quốc hội ban hành. Căn cứ thông báo của phòng CTCT&SV, Trung tâm Dịch vụ và Hỗ trợ SV số 85/TB-ĐHM-CTSV ngày 18/8/2014 của Viện Đại học Mở Hà nội về việc thu bảo hiểm y tế của sinh viên năm học 2014-2015