Tin đào tạo
Lịch thi tốt nghiệp tháng 5/2013 các lớp Hoàn chỉnh kiến thức (Hà Nội)
Khoa CNTT thông báo lịch thi tốt nghiệp Đại học bậc Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học ngày 25/05/2013 như sau
Thông báo v/v Lịch thi bổ sung một số môn ngày 22/5/2013 (bù cho ngày 15/5)
Khoa CNTT thông báo lịch thi bổ sung một số môn như sau
Thông báo v/v thi lại Chính trị cuối khóa
Ngày 16/3/2013, Viện đã tổ chức kỳ thi tốt nghiệp cuối khóa các môn Khoa học Mác Lê Nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên trong toàn Viện năm 2013. Sau kỳ thi vẫn còn một số sinh viên chưa đạt vì vắng mặt ở kỳ thi chính.
Thông báo v/v Triển khai thực hiện Chuyên đề lập trình ứng dụng 2013
Đề nghị các SV hoàn thành đúng kế hoạch, các SV chậm nộp lần 1 đề nghị gặp GVHD để hoàn thành xác nhận cả lần 1 và lần 2 đúng hạn. Nếu SV nào chậm so với kế hoạch sẽ bị xem xét kỷ luật tốt nghiệp.
Lịch thi lại Lập trình Web 0008B, 0009B, 0709B, 0710B
Khoa CNTT thông báo lịch thi lại môn Lập trình web cho các lớp khoá 0008B, 0009B, 0709B, 0710B như sau
Thông báo v/v thực hiện kế hoạch tốt nghiệp cho sinh viên làm Đồ án tốt nghiệp
Thực hiện kế hoạch tốt nghiệp cho sinh viên làm Đồ án tốt nghiệp (ĐATN),Khoa Công nghệ Thông tin (CNTT)đã tiến hành kiểm tra tiến độ đồ án 2 lần nhằm nâng cao chất lượng kết quả thực hiện Đồ án của sinh viên tốt nghiệp.
Lịch thi lại K08,09,K10 & K710B1,2
Khoa Công nghệ Thông tin thông báo tới các thầy cô cùng các sinh viên khóa 0008B, 0009B, 0010B & 710B1,2 lịch thi lại như sau để các thầy cô và các sinh viên được biết và thực hiện
Thông báo v/v đăng ký thi bổ sung cho sinh viên sắp tốt nghiệp
Khoa Công nghệ Thông tin thông báo lịch đăng ký thi bổ sung cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp như sau:
Hội nghị khoa học sinh viên Khoa CNTT năm 2013 - Tiếp bước đi lên
Trong tuần thứ 2 của tháng 5/2013, Khoa CNTT tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên Khoa CNTT năm 2013. Đây là một chương trình nhằm thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học, khơi dậy lòng say mê học tập, phát triển tính sáng tạo của sinh viên Khoa CNTT, từ đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của khoa.
Thông báo v/v Nhận đề tài Chuyên đề lập trình ứng dụng
Khoa CNTT thông báo lịch nhận đề tài Chuyên đề lập trình ứng dụng cho sinh viên diện thi tốt nghiệp khoá 0009B, 0710B và các SV thi lại tốt nghiệp năm 2013 như sau
Thông báo về việc thi lại tốt nghiệp hệ Chính quy – năm 2013
Khoa CNTT thông báo về việc thi lại Tốt nghiệp hệ Chính quy năm 2013 như sau:
Lịch thi lại HK II (12-13) K09 & 710B1,2 đợt 1
Khoa Công nghệ Thông tin thông báo tới các thầy cô cùng các sinh viên khóa 0009B & 710B1,2 lịch thi lại HK II đợt 1 như sau để các thầy cô và các sinh viên được biết và thực hiện.
Thông báo v/v Nghỉ lễ 30/4 và 01/5
Thông báo v/v thay đổi lịch thi HK II một số môn (16/04/2013)
Khoa CNTT thông báo điều chỉnh lịch thi một số môn như sau:
Lịch thông báo điểm thu lệ phí thi lại & thi lại HK II (12 - 13) K09, 710b1,2
Khoa Công nghệ Thông tin xin thông báo tới các sinh viên khóa 0009B & khóa 0710B1,2 như sau:
Thông báo v/v Thay đổi lịch thi học kỳ một số môn (15/04/2013)
Khoa CNTT thông báo điều chỉnh lịch thi một số môn như sau
Thông báo v/v Thay đổi lịch thi học kỳ một số môn
Theo đề nghị của GV bộ môn, Khoa CNTT thông báo thay đổi (lùi) lịch thi một số môn như sau
Lịch thi Khảo sát năng lực tiếng Anh ngày 13, 14/04/2013 (mới thay đổi)
Viện ĐH Mở HN thông báo điều chỉnh Lịch thi Khảo sát năng lực tiếng Anh ngày 13, 14/04/2013 như sau
Lịch thi Khảo sát năng lực tiếng Anh ngày 13, 14/04/2013
Viện ĐH Mở HN thông báo Lịch thi Khảo sát năng lực tiếng Anh ngày 13, 14/04/2013 như sau
Danh sách các hội đồng kiểm tra tiến độ đồ án lần 2 cho sinh viên khóa 0009B
Khoa Công nghệ Thông tin xin thông báo lịch và danh sách các hội đồng sẽ kiểm tra tiến độ đồ án lần 2 cho sinh viên khóa 0009B như sau: