Tin đào tạo
Thông báo Lịch đăng ký seminar đánh giá chuyên môn Đồ án tốt nghiệp đợt HK2 năm học 2016-2017
Các bộ môn Công nghệ phần mềm, Mạng và Kỹ thuật máy tính, Công nghệ Đa phương tiện thông báo về việc Tổ chức seminar báo cáo chuyên môn tại Bộ môn đối với sinh viên làm đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2016-2017 như sau:
Lịch thi và danh sách thí sinh thi Chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ năm 2017 (đợt 1)
Khoa CNTT thông báo lịch thi Chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ năm 2017 (đợt 1) như sau
Thông báo kế hoạch đăng ký dự thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 1 năm 2017
Thông báo lịch Seminar Kiểm tra tiến độ đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2016-2017
Kế hoạch thi chuẩn đầu ra năng lực Ngoại ngữ năm 2017
Viện Đại học Mở Hà Nội ban hành kế hoạch thi chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ năm 2017 cho sinh viên hệ chính quy, học viên cao học và các thí sinh có nhu cầu
Danh sách sinh viên bị cảnh báo HK2,3 năm học 2015-2016
Quyết định số 440/Q Đ- ĐHM v/v Cho sinh viên thôi học (đợt xét kết quả học tập HK2,3 năm học 2015-2016)
Thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập trong học kỳ 2 năm học 2016 - 2017
Bộ phận Thư viện Khoa Công nghệ Thông tin thông báo thu hồ sơ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2016 - 2017
Thông báo v/v Điều chỉnh một số lớp tín chỉ HK2 năm học 2016-2017 (TB số 3)
Căn cứ đề nghị của Bộ môn Cơ sở phụ trách các môn Toán rời rạc, Tiếng Anh cơ bản 1 và để đảm bảo quyền học tập của sinh viên đã có đăng ký được phê duyệt, khoa CNTT thông báo:
Thông báo v/v Thu học phí học kỳ 2 năm học 2016 - 2017
Thông báo Họp phổ biến chương trình thực tập tại doanh nghiệp HK2 năm học 2016-2017
Để tiếp tục triển khai hoạt động gắn kết giữa đào tạo và thực tiễn thông qua việc gửi sinh viên tới thực tập tại các doanh nghiệp CNTT có giám sát của khoa và có tính điểm trong học kì 2 năm học 2016 - 2017
Thông báo v/v Điều chỉnh một số lớp tín chỉ HK2 năm học 2016-2017 (TB số 2)
Căn cứ kết quả đăng ký và điều chỉnh đăng ký tín chỉ đến hết 17:00 ngày 24/12/2016, khoa CNTT thông báo:
Thông báo quyết định về việc công nhận học viên, sinh viên đạt Chuẩn đầu ra Năng lực Ngoại ngữ (tháng 12/2016)
Thông báo v/v Điều chỉnh một số lớp tín chỉ HK2 năm học 2016-2017 (TB số 1)
Căn cứ kết quả đăng ký tín chỉ đến hết 17:00 ngày 22/12/2016, khoa CNTT thông báo một số điều chỉnh như sau:
Kế hoạch đào tạo HK2, HK3 năm học 2016-2017
Khoa CNTT thông báo Kế hoạch đào tạo HK2, HK3 năm học 2016-2017 như sau:
Thông báo Lịch đưa sinh viên khoa CNTT đi học GDQP, GDTC năm học 2016-2017
Căn cứ công văn số 04/CV-TTGDTC&QP-AN của Trung tâm Giáo dục thể chất & Quốc phòng An ninh - Viện ĐH Mở HN, khoa CNTT thông báo Lịch đưa sinh viên khoa CNTT đi học GDQP, GDTC năm học 2016-2017 như sau:
Thông báo Lịch thu bảo hiểm y tế bắt buộc đối với học sinh - sinh viên năm học 2016 - 2017
Thông báo v/v Thu học phí học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 môn Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất
Khoa CNTT - Viện Đại học Mở HN thông báo lịch thu học phí môn Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 như sau:
Thông báo kế hoạch học Giáo dục quốc phòng - an ninh và kết hợp thể chất năm học 2016 - 2017
Trung tâm GDTC&QPAN xây dựng kế hoạch đào tạo môn Giáo dục quốc phòng an ninh và kết hợp giáo dục thể chất như sau:
Học bổng năm học 2015-2016
Khoa thông báo Quyết định và Danh sách các sinh viên được nhận học bổng năm học 2015-2016