Tin đào tạo
Thông báo về việc Tổ chức thi kết thúc học phần Tiếng Anh cơ bản 1,2,3 học kỳ 3 năm học 2015 - 2016
Khoa CNTT thông báo về việc Tổ chức thi kết thúc học phần Tiếng Anh cơ bản 1,2,3 học kỳ 3 năm học 2015 - 2016 như sau:
Thông báo v/v Thu học phí HK3 năm học 2015-2016 (lần 2)
Thông báo v/v Thu học phí học kỳ 3 năm học 2015 - 2016
Khoa Công nghệ Thông tin - Viện ĐH Mở HN thông báo thu học phí học kỳ 3 năm học 2015 - 2016 như sau:
Thông báo Kết quả duyệt đăng ký tín chỉ HK3 năm học 2015-2016
Căn cứ số liệu đăng ký tín chỉ đến hết đợt điều chỉnh (30/05-02/06/2016), khoa CNTT thông báo
Thông báo v/v Điều chỉnh một số lớp tín chỉ HK3 năm học 2015-2016 (TB số 1)
Căn cứ kết quả đăng ký tín chỉ tính đến hết 09:00 ngày 29/05/2016, Khoa CNTT thông báo một số nội dung như sau
Thông báo v/v Triển khai đăng ký lớp tín chỉ HK3 năm học 2015-2016
Danh sách sinh viên không hoàn thành nhiệm vụ tham gia Đối thoại cấp Lớp và cấp Khoa năm 2016
Khoa CNTT thông báo danh sách sinh viên không hoàn thành nghĩa vụ tham dự Đối thoại cấp Lớp và cấp Khoa năm 2016.
Thông báo v/v Tổ chức Tuần sinh hoạt Công dân - Sinh viên năm học 2015 - 2016
Thực hiện kế hoạch số 67/KH-ĐHM ngày 04 tháng 05 năm 2016 của Viện Đại học Mở Hà Nội về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt Công dân – Sinh viên năm học 2015 - 2016” cho sinh viên cuối khóa hệ chính quy:
Danh sách Hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp (học kỳ 2 năm học 2015-2016)
Các Đồ án tốt nghiệp (ĐATN) học kỳ 2 năm học 2015-2016 sẽ được đánh giá theo 5 hội đồng như sau
Kết quả thi Chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ đợt thi ngày 19-3-2016
Khoa CNTT thông báo Kết quả thi Chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ đợt thi ngày 19-3-2016 như sau:
Hướng dẫn v/v hoàn thiện hồ sơ đối tượng được hưởng chế độ chính sách theo Nghị định 86/2015
Khoa CNTT - Viện ĐH Mở HN hướng dẫn v/v hoàn thiện hồ sơ đối tượng được hưởng chế độ chính sách theo Nghị định 86/2015 như sau:
Thông báo lịch thi và bảo vệ tốt nghiệp năm học 2015-2016
Khoa CNTT - Viện ĐH Mở HN thông báo lịch thi và bảo vệ tốt nghiệp năm học 2015-2016 như sau:
Danh sách sinh viên chưa nộp học phí học kỳ 2 năm học 2015-2016
Khoa CNTT-Viện ĐH Mở HN thông báo danh sách sinh viên chưa nộp học phí học kỳ 2 năm học 2015-2016 như sau:
Kế hoạch tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Viện với sv năm 2016
Khoa CNTT thông báo kế hoạch tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Viện với sv năm 2016 và hướng dẫn thực hiện như sau:
Kết quả đánh giá tiến độ Chuyên đề tốt nghiệp lần 3
Khoa CNTT thông báo Kết quả tiến độ Chuyên đề Tốt nghiệp lần 3 như sau:
Thông báo Lịch seminar đánh giá chuyên môn đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2015-2016 tại bộ môn Công nghệ phần mềm
Bộ môn Công nghệ phần mềm thông báo lịch seminar đánh giá chuyên môn đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2015-2016 như sau:
Thông báo Lịch trả bằng tốt nghiệp cho sinh viên chưa nhận bằng ngày 13/03/2016
Khoa CNTT thông báo Lịch trả bằng tốt nghiệp cho sinh viên chưa nhận bằng ngày 13/03/2016 như sau
Thông báo lịch thi và danh sách sinh viên dự thi chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ năm 2016 (ngày thi 19/03/2016)
Khoa CNTT Thông báo lịch thi và danh sách sinh viên dự thi chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ năm 2016 như sau:
Lịch nhận kết quả đánh giá tiến độ Đồ án Tốt nghiệp HK2 năm học 2015-2016
Khoa CNTT thông báo lịch nhận kết quả đánh giá tiến độ Đồ án Tốt nghiệp 2015-2016 lần 1 như sau:
Quyết định về mức thu học phí năm học 2015-2016
Khoa CNTT - Viện ĐH Mở HN thông báo Quyết định về mức thu học phí năm học 2015-2016 như sau: