Tin đào tạo
Thông báo v/v Nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp bổ sung đợt 2 năm 2015
Khoa Công nghệ Thông tin thông báo nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp bổ sung đợt 2 năm 2015 như sau:
Thông báo v/v thu học phí học kỳ 1 năm học 2015 - 2016
Khoa Công nghệ Thông tin - Viện ĐH Mở HN thông báo lịch thu học phí học kỳ 1 năm học 2015-2016 như sau:
Thông báo số 2 v/v tổ chức Lễ khai giảng năm học 2015-2016
Khoa CNTT thông báo tổ chức Lễ khai giảng năm học 2015-2016 và Biểu dương thành tích sinh viên năm 2014-2015 như sau:
Thông báo v/v Điều chỉnh các lớp tín chỉ HK1 năm học 2015-2016 (lần 2)
Kết thúc lịch đăng kí dành cho SV, có 02 tiếp tục học và 03 lớp bị hủy
Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Thông tin (sửa đổi tháng 8 năm 2015)
Sau 4 năm vận hành đào tạo theo học chế tín chỉ với chương trình đào tạo ngành Công nghệ Thông tin, Viện ĐH Mở HN đã phê chuẩn sửa đổi chương trình đào tạo mới, áp dụng từ khoá học 2015-2019, ngành CNTT
Thông báo Danh sách sinh viên nhập học ngành CNTT năm 2015 tính đến hết ngày 05/09/2015
Khoa CNTT thông báo danh sách sinh viên khóa 1510A sắp xếp theo lớp hành chính tính đến hết ngày 05/09/2015 như sau:
Kết quả duyệt đề tài đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm học 2015-2016
34 đề tài được duyệt, 05 đề tài không được duyệt trong lần xét duyệt này
Quyết định và danh sách sinh viên được nhận học bổng khuyến khích học tập năm học 2014 - 2015
Khoa CNTT thông báo quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy năm học 2014 - 2015 như sau:
Thông báo v/v Lễ khai giảng và chương trình Tuần sinh hoạt Công dân sinh viên Viện ĐH Mở HN năm 2015 - 2016
Thực hiện kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học 2015-2016 và kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên của Nhà trường, Khoa Công nghệ Thông tin thông báo như sau:
Thông báo Kế hoạch hoạt động đầu năm cho sinh viên mới khoá 2015-2019
Khoa Công nghệ Thông tin - Viện ĐH Mở HN nhiệt liệt chào mừng các bạn tân sinh viên khóa 2015-2019 ngành CNTT.
Thông báo v/v Điều chỉnh các lớp tín chỉ HK1 năm học 2015-2016 (lần 1)
Kết thúc lịch đăng kí dành cho SV, có 05 lớp bị Tạm hoãn (nghỉ lịch học tuần đầu chờ SV đăng kí thêm), 09 lớp bị huỷ (số đăng kí hiện tại quá ít, <15 sv/lớp)
Thông báo v/v Tham gia BHYT bắt buộc đối với học sinh, sinh viên năm học 2015 - 2016
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điểu của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13/06/2014; Nghị định số 105/2014NĐ-Cp ngày 14/11/2014 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế;
Điểm trúng tuyển và lịch nhập học cho thí sinh trúng tuyển Đại học ngành CNTT Viện ĐH Mở HN năm 2015
17.75 điểm khối A, 18.00 điểm khối A1, D1 - thí sinh trúng tuyển ngành CNTT có lịch nhập học sáng 03/09/2015
Thông báo Kế hoạch tốt nghiệp kỳ 1 năm học 2015-2016
Khoa Công nghệ Thông tin thông báo kế hoạch thực hiện đồ án và chuyên đề tốt nghiệp cho sinh viên ĐH, CĐ học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 như sau:
Danh sách sinh viên được xét học bổng khuyến khích học tập năm học 2014-2015
Khoa CNTT thông báo và đề nghị sinh viên kiểm tra lại thông tin trong danh sách này trước khi khoa gửi danh sách đề nghị nhà trường cấp học bổng Khuyến khích học tập năm học 2014-2015
Thông báo v/v Quyết định về mức thu học phí tạm thời năm học 2015-2016
Khoa CNTT Thông báo Quyết định về mức thu học phí tạm thời năm học 2015-2016 như sau:
Thông báo Thông tin gợi ý phương án đăng ký lịch học tối ưu cho Học kì 1 năm học 2015-2016
Theo thông tin gợi ý này, sinh viên có thể hạn chế tối đa sự xung đột thời gian giúp tăng khả năng đăng ký các môn học trong học kì 1-năm 2015-2016
Danh sách giới thiệu Giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm học 2015-2016
Khoa CNTT giới thiệu danh sách các giảng viên cơ hữu cùng các định hướng nghiên cứu của từng giảng viên để sinh viên tham khảo phục vụ đăng ký đề tài đồ án tốt nghiệp trong đợt 1 năm học 2015-2016
Thông báo kế hoạch năm học 2015-2016
Khoa Công nghệ Thông tin thông báo kế hoạch đào tạo hệ chính quy năm học 2015-2016 như sau:
Quyết định công nhận sinh viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng tháng 07-2015
Căn cứ Biên bản xét công nhận tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng ngày 16/7/2015, khoa CNTT có 97 sinh viên được công nhận tốt nghiệp Đại học, 07 sinh viên được công nhận tốt nghiệp Cao đẳng.