Tin đào tạo
Kết quả bài báo cáo thu hoạch chính trị cuối khóa
Khoa CNTT thông báo kết quả bài báo cáo thu hoạch chính trị cuối khóa như sau:
Danh sách hội đồng kiểm tra tiến độ đồ án lần 1 cho sinh viên khóa 2011-2015
Khoa CNTT thông báo danh sách hội đồng kiểm tra Đồ án lần 1 cho sinh viên khóa 2011-2015 như sau:
Thông báo v/v Thu phí dự thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 1 năm 2015
Theo kế hoạch của Viện Đại học Mở Hà Nội về việc thi chuẩn đầu ra năng lực Ngoại ngữ đợt 1 năm 2015.
Kế hoạch thi Chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ đợt 1 năm 2015
Căn cứ chuẩn đầu ra các ngành đào tạo chính quy và Kế hoạch số 75/QĐ-ĐHM của Viện ĐH Mở Hà Nội
Lịch nghỉ Tết nguyên đán Ất Mùi 2015
Theo thông báo số 126/ĐHM-TB, sinh viên được nghỉ 2 tuần dịp Tết cổ truyền năm 2015.
Danh sách SV nhận tiền miễn giảm học phí kỳ 2 năm học 2013-2014 và kỳ 1 năm học 2014-2015
Danh sách sinh viên nhận tiền miễn giảm học phí kỳ 2 năm học 2013-2014 và kỳ 1 năm học 2014-2015
Thông báo v/v thu học phí học kỳ 2 năm học 2014-2015
Khoa Công nghệ Thông tin - Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo lịch thu học phí học kỳ 2 năm học 2014-2015 như sau:
Thông báo v/v hoàn thiện hồ sơ đối tượng chính sách học kỳ 2 năm học 2014-2015
Khoa CNTT thông báo hoàn thiện hồ sơ đối tượng chính sách học kỳ 2 năm học 2014-2015 như sau:
Thông báo số 3 v/v Điều chỉnh một số lớp tín chỉ học kỳ II năm học 2014-2015
Khoa CNTT mở mới 1 lớp Tiếng Anh cơ bản 3, cho phép đăng kí và điều chỉnh với một số lớp tín chỉ khác.
Một điểm 10 tuyệt đối, 31 sinh viên khoá 0011B đã hoàn thành Đồ án và Chuyên đề tốt nghiệp
Sớm 1 học kì so với chương trình đào tạo được thiết kế, những sinh viên đầu tiên của khoá 0011B - khoá đầu tiên được đào tạo theo học chế tín chỉ tại khoa CNTT, đã bảo vệ thành công Đồ án và các chuyên đề tốt nghiệp của mình.
Kế hoạch chia xe đi học GDQP khoá 1410A ngày 12/01/2015
sáng 12/01/2015, sinh viên 1410A sẽ được di chuyển lên Trung tâm GDQP II trên 5 xe
Danh sách GV được khoa CNTT giới thiệu hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp đợt học kì 2 năm học 2014-2015
Sinh viên có nguyện vọng làm đồ án tốt nghiệp liên lạc với giảng viên để được tư vấn đề tài và đăng kí theo mẫu sau
Danh sách SV được dự thi tốt nghiệp Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học ngành CNTT đợt tháng 1/2015
Danh sách gồm 3 phòng thi như sau
Thông báo v/v Điều chỉnh một số lớp tín chỉ học kì II năm học 2014-2015 (TB số 2)
Khoa CNTT thông báo mở thêm và điều chỉnh một số lớp tín chỉ cho học kì II năm học 2014-2015 như sau
Thông báo v/v Về việc chuẩn bị hồ sơ tốt nghiệp đợt tháng 1 năm 2015
Trước khi tốt nghiệp, sinh viên cần hoàn thành Hồ sơ tốt nghiệp
Thông báo v/v Họp SV chuẩn bị tốt nghiệp cho khóa 0011B trong HK2, 2014-2015
Khoa CNTT thông báo Họp SV chuẩn bị tốt nghiệp cho khóa 0011 trong HK2, 2014-2015 như sau:
Thông báo V/v Tổ chức thi và Bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho sinh viên các hệ
Đợt thi và bảo vệ tốt nghiệp tháng 1/2015 này sẽ có những sinh viên theo học ngành Công nghệ Thông tin tại khoa CNTT theo học chế Tín chỉ thi và bảo vệ tốt nghiệp sớm trước 1 học kì so với chương trình đào tạo đã thiết kế.
Thông báo v/v Điều chỉnh một số lớp tín chỉ học ki II năm học 2014-2015
Căn cứ số liệu đăng kí tín chỉ đến hết ngày 29/12/2014, khoa CNTT thông báo một số điều chỉnh với các lớp tín chỉ như sau
Qui trình xử lý đăng kí các lớp Chuyên đề tốt nghiệp, Đồ án tốt nghiệp trên hệ thống CTMS
Các lớp Chuyên đề tốt nghiệp, Đồ án tốt nghiệp cho phép sinh viên đăng kí thông qua hệ thống CTMS theo các tiêu chí như sau
Thông báo v/v Đăng ký lớp tín chỉ học kỳ II năm học 2014-2015
Đợt đăng ký lớp tín chỉ học kỳ II năm học 2014-2015 trên hệ thống CTMS, sinh viên cần chú ý một số điểm sau: